Motivasyon

Performans değerlendirmede çizgiyi aşmak için ne yapabiliriz?

Çalışan performansını değerlendirmek, modern iş dünyasında liderlik ve İnsan Kaynakları yönetimi alanında karşılaşılan karmaşık bir görevdir. Bu bağlamda, 360 ...

Yok edilemeyen iş sorunu: Mobbing

Günümüzün iş dünyasında, çalışanların güvenliği ve refahı, işyerlerinin en öncelikli endişeleri arasında yer almaktadır. Ancak, maalesef işyerlerinde mobbing, h...

İş’ten Duygusal Kopuş: Felaket çanlarının ayak sesi

İşten duygusal kopuş, çalışma hayatının en berbat ve en önemli parçalarından birini temsil eden bir deneyimdir ve bu konu üzerinde daha derinlemesine düşünmek, bu du...

Çeşitlilik Olmasaydı Şirketler Ne Yapardı?

Günümüz iş dünyasında, çeşitlilik ve kapsayıcılık kavramları her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Ancak, bazen biraz mizahi bir bakış açısıyla düşünmek, ...

Çalışan bağlılığının en büyük düşmanları; Korku ve Kaygı

Çalışan bağlılığı, organizasyonların başarısı için ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu söylemeye gerek yoktur! Bağlı çalışanlar, işlerine olan sadakatler...

İşte Tükenmişlik Sendromu ile baş edebilirsiniz!

İş hayatında tükenmişlik sendromu, kronik stresin ve aşırı çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan, duygusal ve fiziksel tükenmişlik hissi, azalmış iş performa...

Geleceğin yetenekleri gerçekten nelerden motive oluyor?

Günümüz iş dünyası, sürekli olarak değişen ve dönüşen bir yapıya sahip. Bu değişimler, işverenlerin geleceğin yeteneklerini nasıl çekip motive edeceklerini düş...

İşe bağlı çalışanlar, motivasyonu yüksek takımlar, iş sonuçlarına etki eden uygulamalar...

Asıl endişe edilmesi gereken belirsizlik ve krizler mi, yoksa değerli çalışanlarınızı kaybetmek, takımların işe bağlılığını yitirmesi mi? Araştırmalar, çalış...

Pandemi Sürecinde İş Hayatında Uzaktan Çalışmaya Geçiş “Akbank Deneyimi”

Pandeminin iş hayatında sebep olduğu en büyük değişimlerden biri, uzaktan çalışma yönteminin, daha önce deneyimlemeyen şirket ve sektörlerde dahi hızlı şekilde yay...

Farklı kültürler için ortak takdir kültürü oluşturmak

Son yıllarda yapılan birçok araştırma ücretin eskisi kadar önemli olmadığını ve çalışan beklentilerinin en üst sıralarında olmadığını gösteriyor. Şirketler p...

Önceliklerinizi belirlerken nelere dikkat edersiniz?

Birbiriyle rekabet eden önceliklerinizi düşündüğünüzde, nereden başlayacağınızı bilemediğiniz oluyor mu? Hangi seçimleri yapmanız gerektiğini? Seçenekler birbiriy...

Uzaktan Sosyal Olmak: İzole bir yaşamla mücadele #Coronavirus

Geçtiğimiz haftalarda pandemi nedeniyle tüm dünyada şirketler, hızla çok acayip sosyal uzaklaşma önlemleri alarak zorunlu hale gelen evden çalışma uygulamalarını haya...

Uzaktan çalışmak? Sosyal mesafe ile çalışanlara İK NASIL DESTEK OLMALI?

Koronavirüs pandemisi, tüm dünyadaki herkes için bir çile haline geldi. Küresel COVID salgınının neredeyse tüm ülkelere ulaşması ile birlikte zorunlu evden çalışma ...

Şirketinizin köklerini beslemek için pozitif enerjiden yararlanın!

Bu besleme de pozitif enerjinin beraberinde getirdiği yararlara inanan, ona yatırım yapan, bunları çalışanlarına aşılayan “yaptıkları her şeye pozitif enerjiyi de ka...

Para öncelik değilse insanlar neden daha yüksek ücret için grev yapar?

Maddi teşvikler tabii ki bir insanın işindeki verimi artırmakta önemli olabilir. Ama maddi teşviklerin rolü, motive edici faktörlerin bütünlüğü içinde ele alınmalıd...

Kalpten bağlamadan yönetemezsiniz!

Yönetimde en üst seviyeye ulaşmak için tüm entelektüel zekanızı ve işbirlikçi yeteneklerinizi ortaya koymanız gerekiyor. Eğer kendi çizginizi yükseltmezseniz idare or...

Çalışanlar nasıl daha mutlu olur?

Çalışanların nasıl daha mutlu olacağı sorusu, sunulan çözümlerle mutluluk halinin verimliliğe, çalışan verimliliğinin de daha etkin organizasyonlara dönüşmesi ola...

Değişim süreçlerinde en iyi yol arkadaşı ‘Kurumsal Uyum Programı’dır!

Eğer çalışanların işyerine ve işlere kurumsal uyumu, yönetimin en ihmal edilen fonksiyonlarından biri haline gelmişse, artık bu durumun önemsenme zamanı da gelmiş dem...

İşte stresin hikayesi: Hepimizin hikayesi

Stresli bir iş, kötü iş demek değildir. Kötü iş, algılayan kişinin gözlerinde yatar. Bir kişinin hayali, diğer kişinin kâbusu olabilir. Ama stresli bir iş evrensel...

İş hayatında ‘gerçekler’ kadar ‘duygular’ da konuşur!

Nedendir bilinmez; iş hayatının “gerçekler dünyası”, özel hayatımızın ise “duygular dünyası” olduğuna dair bir inanç öylesine yerleşmiştir ki içimize; iş...

Çevik yönetim ve çapraz takım: Ayakta kalmanın anahtarları

Şirketler içinde bulunduğumuz dönemde organizasyonlarını yeniden yapılandırma çabalarına yönelmektedir. Son derece yaygın eğilim ise yatay organizasyon ve çapraz tak...

Çalışan katkı sunmak istiyor ama…

Her çalışanın bir birey olduğunu ve bu bireylerin geçmişten bugüne yapılmış tüm genellemelere uymak zorunda olmadıklarını unutmamalıyız. Çalışanlar daha fazla ...

Kilit performans hedeflerinizi belirlemeden işe başlamayın! İK’nın performans ile imtihanı

Tepe yönetim içinde güven ve itibar yaratmaya çalışan İK profesyonellerine verilebilecek en iyi öneri; iş için kilit performans hedeflerinin ne olduğunu tespit etmek ve ...

Fikirleri ifade edememek; yaratıcılığı azaltıyor, verimliliğe zarar veriyor

Kim herkesin aynı fikir ve bakış açılarına sahip olduğu bir beyin fırtınası toplantısına katılmak ister ki? Ancak farklılıkları dikkate alarak birlikte çalışman...

Performans yönetiminin alternatifi olmaz!

Bu ilke son derece önemlidir çünkü kaçınılmaz olduğu gibi, uygulanabilir bir alternatifi de yoktur....

Takım ruhunu güçlendiren ve çalışan mutluluğunu artıran yeni nesil ofise geçiş yolculuğumuz…

Yeni ofisimizin tasarımında, iş yaşamında çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkemiz doğrultusunda ‘önce saygı’ düşüncesi ile harekete geçtik....

İK yöneticiliği ‘motivasyon’ yöneticiliğidir!

İK yöneticiliği de diğer tüm yöneticilikler gibi aslında motivasyonla, yönetimle ve oluşumlarla ilgilidir....