İş Hukuku

Çalışan Deneyimini Çalışan Odaklı Tasarlamak

Tasarımcı yaklaşım ya da daha yaygın ismi ile “Tasarım Odaklı Düşünce” yaklaşımı, uğraşılan karmaşık sorunu bir kara kutu gibi kabul eder ve sorunun tüm dina...

İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Bu ayki yazımızda, İş Mahkemeleri Usul Kanunu ile, iş ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklara dava şartı olarak getirilmesi planlanan ve pek çok tartışmaya konu olan a...

Bunları Biliyor muydunuz?

Yazılarımıza sizlerden çok güzel geri dönüşler geliyor. Soruyorsunuz, yorumluyorsunuz, merak ediyorsunuz... Yanınızda, masanızda ve elinizin altında her zaman bulundura...

İnsan Kaynakları için İş Hukuku Notları - 3

Bu yazımızda, belirli başlıklar altında, İnsan Kaynakları için İş Hukuku'na dair kısa bilgiler vermeyi sürdürmeyi hedeflemekteyiz....

Doğum, Analık ve Evlat Edinmeye Bağlı Haklar

Analık izinleri ve doğum sonrası kısmi süreli çalışma haklarını içeren düzenlemeler, 10.02.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6663 sayılı Yasa ile, çalışanlara yen...

İnsan Kaynakları İçin İş Hukuku Notları - 2

Bu yazımızda, geçen ayki yazımızın devamı niteliğinde olan İnsan Kaynakları Çalışanlarının görevlerini gerçekleştirirken bilgisi dahilinde olması gereken diğer ...

İnsan Kaynakları İçin İş Hukuku Notları

Bu yazımızda, İnsan Kaynakları alanında çalışanlarının görevlerini gerçekleştirirken bilgisi dahilinde olması gereken bazı konu başlıklarına değineceğiz. Ancak,...

Fazla Çalışma

Bu ayki yazımızda, sizlerden gelen istek üzerine, en çok karşılaşılan ve her zaman gündemindeki yerini koruyan konulardan biri olan yasal çalışma süreleri ile bu süre...

Çalışanın Kişisel Verilerinin Korunması

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile; kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına yönelik...

Geçici İş İlişkisi Nedir? Uzaktan Çalışma Nedir?

20.05.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun ile K...

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Kullanımı

Bu ayki yazımızda, yıllık izin kullanımının yoğunlaşacağı tatil sezonu öncesi, 4857 sayılı İş Yasası kapsamında yıllık ücretli izin ve kullanımı ile ilgili s...

İş Sözleşmesinin Karşılıklı Anlaşma ile Bozulması - İKALE -

Bu yazıda, ikale olarak tanımlanan ve uygulamada genellikle çalışanın işe iade davası açmaması, dava sonucu elde edebileceği kazanımın dava dışı anlaşılarak (sık...

Çalışanın Gebelik, Doğum ve Evlat Edinmeye Bağlı Yeni Hakları

Bu yazımızda; gebelik, doğum, evlat edinme ve emzirme izinlerine bağlı olarak çalışanların hakları ile 6663 sayılı Yasa’yla yapılan ve 10.02.2016 tarihinde yürürl...

İş Sözleşmesinin Performans Düşüklüğü Nedeniyle Feshi (II)

Geçen ay ilk bölümü yayınlanan, yargı kararları doğrultusunda, “iş güvencesi” kapsamında çalışanların “yeterliliğine” bağlı olarak, iş sözleşmelerinin...

İş Sözleşmesinin Performans Düşüklüğü Nedeniyle Feshi

Bu ayki yazımızda, yargı kararları doğrultusunda, “iş güvencesi” kapsamında çalışanların “yeterliliğine” bağlı olarak, iş sözleşmelerinin feshi konusu üz...

Dış Kaynak Kullanımı(Outsourcing) ve Alt İşverenlik Doğrular –Yanlışlar (II)

Geçen ayki bölümde alt işveren ilişkisinin kurulabileceği durumlar açıklanmaya çalışılmış olup, yasa ve yönetmelikte alt işveren ilişkisinin kurulmasına ilişkin ...

Çalışanın İşverene Karşı Rekabet Yasağı

Rekabet yasağı, Türk Borçlar Kanunu’muzda (TBK) “iş sözleşmesinin devamı esnasında” ve “iş sözleşmesi sona erdikten sonra” olmak üzere, iki ayrı döne...

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ve Alt İşverenlik Doğrular –Yanlışlar (I)

Bu iki bölümden oluşan yazımızda, pratik hayatta sık kullanılan outsourcing (dış kaynak kullanımı) kavramının tanımıyla, geçerli bir alt işveren-asıl işveren ili...

Avukat Hasan Erdem: 6645 Sayılı(Torba) Yasa ile İş Kanunu’nda değişenler

HRdergi’de bu aydan itibaren artık her ay sizlerle, İş Hukuku’na ilişkin güncel konuları, mevzuatta yapılan önemli değişiklikleri, herkesi ilgilendirebilecek ve sizle...

A’dan Z’ye Yeni İş Güvencesi Yasası

Human Resources Dergisi olarak, 21 Kasım 2002 tarihinde “Yeni Güvencesi Yasası” ile ilgili bir eğitim düzenledik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ILO, Hak –...

Fazla Mesai ve Verimlilik Yönetimine İlişkin Her şey...

Human Resources Dergisi olarak 9 Ocak tarihinde Ceylan Inter – Continental Otel’de “Fazla Mesai ve Verimlilik Zirvesi”ni düzenledik. Vestel Pazarlama Genel Müdürü ve Ka...

İş Güvencesi (I)

İş Güvencesi hükümlerini incelemeden önce 1475 s. Yasa ile evvelce yürürlükte bulunan sistemi irdelemekte fayda bulunmaktadır. Çünkü İş Güvencesi hükümleri temeld...

Yeni İş Kanunu’nun Etkileri

10 06.2003 tarihinde yürürlüğü giren 4857 sayılı Yeni İş Kanunu evvelce yürürlükte bulunan 1475 sayılı İş Kanunu ve 4773 sayılı Yasadaki mevcut olguları düzenle...