GEÇMİŞ ETKİNLİKLER

Yüz yüze / Online katılım seçenekleriyle

Unlimited - Yetenek Yönetimi Zirvesi

Çevik Dünyanın Hibrit Yeteneklerini konuşuyoruz!

25. Eğitimciler Zirvesi

Kurumsal eğitim ve gelişim dünyasındaki son gelişmeler...

Online

Kurum Kültürü Zirvesi

Kültür, Bağlılık, Performans...

Online

İKonometrİK Zirvesi 2022

İKonometrİK Zirvesi, İK Analitikleri Zirvesi

Online

Çalışan Deneyimi Zirvesi - 2022

İşe alımdan kariyer yönetimine, uçtan uca çalışan deneyimi

Online

Performans Yönetimi Zirvesi - 2021

Hibrit dünyada performansın yönetimi...

Online

İç İletişim Zirvesi - 2021

Online

Yetenek Yönetimi Zirvesi - 2021

Yeteneği ve potansiyelleri bulmak ve elde tutmak

Online

Mavi Yakalılarda İK Yönetimi - 2021

Üretim ve saha çalışanları için İK stratejileri

Online

İşyerinde Kaygı Yönetimi

Belirsizlik dönemlerinde çalışanların kaygılarının yönetimi

Online

Yan Haklar ve Ödüllerin Yönetimi - Online Buluşma

Yan haklar ve ödül yönetimi, takdir, tanıma sistemleri...

Online

Yöneticiler İçin İş Hukuku

Birebir veya şirkete özel eğitim

Online Buluşma

İKonometrİK Zirvesi 2021

İK’nın sayısal hazinesinin keşfi

Online

24. Eğitimciler Zirvesi - Online

İçerik geliştirme, tasarım ve aktarımın tüm boyutları...

Online

4. Çalışan Deneyimi Zirvesi

İşe alım, onboarding, performans yönetimi, çalışan bağlılığı

Online

Pandemi Süreci ve Sonrası İK’nın İş Hukuku Gündemi

13:00 - 17:00 arasında Zoom üzerinden düzenlenecektir

Online

Sanal İK Online Buluşması

Geleceğin Bugünü: Sanal İK’nın Kodları

Online

Performans Yönetimi Zirvesi - 2020

Zamanın Performans Ruhu Aranıyor...

Online

İç İletişim Zirvesi - 2020

Dönüşüm sürecinde hızlı, etkili ve şeffaf iç iletişim...

Online

Operasyonel İK Zirvesi - 2020

Zor dönemlerin Cankurtaranı: İK Operasyonları