Ocak 2001 sayısı

Ocak 2001 Sayısı

Ocak 2001 sayılı dergimizde yayınladığımız tüm makaleler.

Toplam Kalite Kültürü Elemanları ile Örgüt Çalışanlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Araştırmanın bulguları, çalışmanın iki temel tekniği olan kantitatif ve kalitatif yaklaşımların sonuçlarını yansıtacak şekilde ve iki başlık altında sunulmaktad...

Yabancı Uyruklu Çalışanlar

Ülkemizde 70 dolayında yasa, tüzük, Bakanlar Kurulu kararı, yönetmelik ve talimnamede yabancıların çalışması ile ilgili doğrudan veya dolaylı düzenlemelerin bulundu...

Zamanı Kullanma Teknikleri

Zaman herkes için önemli bir kavram değil midir? Çok acıklı gibi gözükse de zaman, hayatımız için tekrar yerine koyulamayacak kadar değerli bir kaynaktır. Harcadığı...

İstanbul Psikodrama Enstitüsü

İstanbul Psikodrama Enstitüsü'nün kuruluşu, vizyonu ve eğitim yaklaşımına ilişkin......

Değişimin Karanlık Yüzü

Herşey değişiyor... Aslında kimse bilmiyor Değişimin içerisinde yok olmak da var. Çocukluğunda tarlada, bağda, bahçede çalışarak yetişen, büyüdüğünde tırnaklar...

Tarih Vakfı

Dernek sayfalarımızı çalışma ilkelerinin başında bilimsellik, başka bir deyişle dinsel, etnik, kültürel, cinsel ayrımcılıktan ve her türlü önyargıdan, şovenizmd...

Örgütlerde İkilem: Personel mi, İnsan Kaynakları mı?

Yüzyılımızın en çarpıcı gelişmelerinden biri de hiç şüphesiz her alanda insana atfedilen değerin artması, “insan” unsurunu gözardı ederek daha çok yap...

Bir Expat ile Söyleştik: Fatma Nur İbaoğlu

Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi olarak kuruluşundan beri dergimizle birlikte olan, halen yardımcı editörlüğümüzü yapan ve bizlere sonsuz desteği ol...

Piyasa Ücret Araştırması Özet Raporu

Prometheus Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen “Piyasa Ücret Araştırması” nokta bazlı ve net ücretler üzerinden yapılmıştır. Araştırma verileri p...

İnsanız Biz...

Dönem Dinamiklerinin Analizi Dünya tarihi içinde büyük ekonomik değişimler; üretim şekilleri ve araçları konusundaki gelişimlere paralel olarak yaşandı. Her değişim...

e-m@ilimi Aldın mı?

Eskiden “posta” kelimesi bize zarfları, beyaz ve renkli kağıtlara yazılan anıları, gönderilen resimleri, kartpostalları hatırlatırdı. Oysa teknolojinin hayat...

Ticket Restaurant

Ocak – Şubat sayımızın Şirket Profili sayfalarında Ticket Restaurant’ın kuruluşunu, çalışmalarını ve gelecekle ilgili hedef ve beklentilerini dinlemek üze...

Başarının Olmazsa Olmazları: Bilgi/Vizyon/Coşku

İnsan kaynakları işine gönül vermiş, bu alanda çalışan arkadaşlarımız için zor ayların içinde bulunuyoruz. Eylül Ekim gibi bütçe planlama, hedef oluşturma ile ba...

Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Aracı olarak Balanced Scorecard

Endüstriyel çağdan bilgi çağına geçişle birlikte değişen sistemlerden biri de şirketlerde yönetim modelleri ve ölçümleme teknikleridir. Endüstriyel çağ dediğimiz...

Nasıl Bir Yönetim Üstadı Olabilirsiniz?

Son aylarda İstanbul’da olağanüstü bir hareketlilik vardı. Ramazan öncesine rastlayan bu iki aylık dönemde belki 40’a yakın “management guru”, beni...

Değişimden Beklentiler

Tüm şirketlerdeki İnsan Kaynakları Departmanları’nın amacı konularında en yetenekli elemanları işe almak ve bünyelerinde tutmaktır. Biz; İnsan Kaynakları’...

İşe Alım Süreci ve Kişilik Testleri

Başarılı kurumların ortak özelliği üretken insanlarla çalışmalarıdır. Kurumun verimini arttırmak, nitelikli insanların sayısını arttırmaktan geçer. Çalışanlar...

Ögrenmek mi, Tanrı Korusun!

Çocukluğumdan beri öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu söylediler durdular. Okulda öğretmenim, evdekiler, babamın arkadaşı amcalar... Öğrenmek çok önemliymiş... H...

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Açısından Halkla İlişkilerin Rolü

Bir yöneticilik sanatı olarak halkla ilişkiler (Public Relations) yüzyıllardır uygulanmakla birlikte; yeni bir ilgi alanı olarak ele alınıp incelenmesi, öbür disiplin ve...

Başarı Şirketler Grubu

Dergimizin bu sayısında “Şirket Profili”sayfalarımızda Başarı Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Müdürü Kadriye Özeren, Samsung Grup Müdürü Bahadır Otar...

Üçüncü Performans Yönetimi Zirvesi

Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi’nin geleneksel Zirveler programında sırayı 06 07 Aralık 2000 tarihlerinde Armada Hotel İstanbul’da düzenlen...

Yelda Tansan

Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi’nin bu sayısında CMC – Communications Marketing Consultancy’nin Genel Müdürü Ylda Tansan’la sohb...