Örgütlerde İkilem: Personel mi, İnsan Kaynakları mı?

Yüzyılımızın en çarpıcı gelişmelerinden biri de hiç şüphesiz her alanda insana atfedilen değerin artması, “insan” unsurunu gözardı ederek daha çok yapılacak “görevleri” önemseyen ekonomik, sosyal ve siyasal örgütlenme yaklaşımlarının en azından bilgi toplumu aşamasına gelmiş olan ülkeler tarafından terkedilmesidir. Bu yüzden otoriter ve bürokratik yapıdaki örgütlerin çalışanlarıyla ilgili her türlü düzenlemesini kapsayan dar ve oldukça soğuk bir ifade biçimi olan “personel yönetimi” kavramı eskisi kadar rağbet görmemektedir. Bunun yerine, çalışanların yetenek, bilgi, beceri ve yaratıcılık yönlerinin geliştirilmesi ve yapmakta olduğu işe daha fazla katılıp sahiplenmelerini sağlayıcı üslupların oluşturulması temeline dayanan “İnsan Kaynakları Yönetimi” (İKY) kavramı kullanılmaktadır. Şüphesiz ki personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişin altında yatan felsefe, birçok şirkette “Personel Müdürü” tabelasının sökülüp yerine “İnsan Kaynakları Yöneticisi” tabelasının asılmasından daha öte birşeydir!

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024