İnsanız Biz...

Dönem Dinamiklerinin Analizi Dünya tarihi içinde büyük ekonomik değişimler; üretim şekilleri ve araçları konusundaki gelişimlere paralel olarak yaşandı. Her değişim döneminde ise durumun analizi, dinamiklerin değişim eğilimi, verimlilik artışı, değişimin mevcut ve olası etkileri gibi konular irdelendi. Bu süreçler içinde yaşanan büyük başarılar başarısızlıklar, süreç içinde gelişip büyüyenler ve yitip gidenler, yaşanan krizler gibi olaylar tarih içinde yerini aldı. Yaşadığımız günlerden gerilere baktığımızda sadece belli başlı dönüm noktaları dikkatimizi çekmektedir... O günlerdeki kararsızlıkları, cesaretleri, hırsları, endişeleri, üzüntüleri, sevinçleri, bilgelikleri değil, daha çok biraz da zaten olması gereken şekilde yaşanmış görünen doğal sonuçları görmekteyiz. Ama o günleri yaşayanlar, o dönemlerde rol üstlenenler bu süreçleri bizim kadar doğal ve soğukkanlıca karşıladılar mı?.. Tarihi geri alabilseydik insanlık adına acaba neleri farklı ele alırdık?..

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024