Yabancı Uyruklu Çalışanlar

Ülkemizde 70 dolayında yasa, tüzük, Bakanlar Kurulu kararı, yönetmelik ve talimnamede yabancıların çalışması ile ilgili doğrudan veya dolaylı düzenlemelerin bulunduğu ifade edilmektedir. Üstelik bu düzenlemeler oldukça uzun zaman önce hazırlanmış, güncelliğini ve müeyyidesini yitirmiş olduğundan günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda bulunmamaktadır. Mevzuatın yetersizliği nedeniyle uygulamada değişiklik yapılması gündemde bulunmaktadır. Bu yazımızda yabancı işçi istihdamı ile ilgili olarak yürürlükte bulunan temel yükümlülükler ve yabancı işçi istihdamında karşılaşılabilecek sorunlar açıklanmaya çalışılmıştır.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024