Yeni İş Kanunu’nun Etkileri

10 06.2003 tarihinde yürürlüğü giren 4857 sayılı Yeni İş Kanunu evvelce yürürlükte bulunan 1475 sayılı İş Kanunu ve 4773 sayılı Yasadaki mevcut olguları düzenlediği gibi bunun yanı sıra yeni hukuki düzenlemeleri de hüküm altına almıştır. Yürürlük tarihinden bu güne kadar bir yılı aşkın bir süre geçtiği için özellikle İş Güvencesi’ne ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere diğer yeni düzenlemeler ile işveren ve işçi taraflarının tanışma süreci kısmen de olsa gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra düzenlemelerin her ne kadar bir kısmı evvelce Yargı kararları ile belirli bir şekle ulaşmış ise de daha önce üzerinde hiç tartışılmayan yeni hükümlerin yorumu ve Yargı açısından bakış açısının belirlenmesi, ihtilaflar nedeniyle yeni davaların açılmasına, temyiz aşamasında yeni kararların oluşmasına bağlı olduğundan bu sürecin belirli bir süre alacağı tartışmasızdır.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024