İş Güvencesi (I)

İş Güvencesi hükümlerini incelemeden önce 1475 s. Yasa ile evvelce yürürlükte bulunan sistemi irdelemekte fayda bulunmaktadır. Çünkü İş Güvencesi hükümleri temelde 1475 sayılı İş Kanunu’nda bulunan düzenlemelerin yanı sıra 1475 sayılı İş Kanunu’ndaki 13. madde uyarınca, belirsiz süreli hizmet akitlerinde, önel verilerek veya ihbar öneline ilişkin tazminat (ihbar tazminatı) ödenerek yapılan fesihlere bir sınırlama getirmektedir. Bu sınırlama ise temelde feshin “geçerli bir nedene dayanması” zaruretinden oluşmaktadır.

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024