Temmuz - Ağustos 2000 sayısı

Temmuz - Ağustos 2000 Sayısı

Temmuz - Ağustos 2000 sayılı dergimizde yayınladığımız tüm makaleler.

Toplam Kalite Kültürü Elemanları ile Örgüt Çalışanlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tamamlamak üzere olduğumuz yüzyılın özellikle ikinci yarısında bilimsel anlamda atılan her adım, yapılan buluşlar, kitle iletişiminin yaygınlaşması ve tüm benzeri ...

Çalışma Hayatında Asgari Ücrete Bağlı Para Cezaları

Çalışma hayatını düzenleyen Yasa hükümlerine aykırı davranışlar karşısında uygulanacak cezalar her Yasa’da ayrı ayrı düzenlenmiş olup, bazıları hapis cez...

AIDS Savaşım Derneği

Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi’nin bu sayısının Dernek sayfalarında 1992 yılında kurulan, Türk insanının oldukça önyargılı yaklaşmasına...

Takım Öğrenimi

Örgütlerin tümü öğrenme kavramını varlıklarını sürdürebilmelerinin gerek ve yeter koşulu olarak algılamalıdırlar. Örgütsel öğrenme üzerinde çeşitli tanımla...

World Wide Web Arama Motorları

Internetteki en büyük zorluklardan birisi istediğiniz bilgiye en kısa ve en kolay yoldan ulaşabilmeyi başarmaktır. İnternet üzerinde yer alan o kadar çok veri mevcuttur k...

Piyasa Ücret Araştırması Özet Raporu 2000 Haziran / İstanbul

ARAŞTIRMA METODU Prometheus Danışmanlık tarafından yapılan “Piyasa Ücret Araştırması”, nokta bazlı ve net ücretler üzerinden yapılmıştır. Araştırma v...

Biz Bilinci Projesi

Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi Proje sayfalarına, “Biz Bilinci Projesi”ni dinlemek üzere Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. Eğitim şefi G...

İnsan Kaynaklarında İnternet Kullanımı

Internetin, şirketlerin insan kaynaklarını karşılamakta ne derece kullanıldığını görmek amacıyla daha önce Amerika’da yapılan bazı araştırma sonuçları:...

Liderliği Öğrenmek

Bir çoğumuz, çeşitli zamanlarda bir eğitim kurumunda ya da beş yıldızlı bir otelin konferans salonunda yerli ya da yabancı bir yönetim gurusu veya tecrübeli bir yöneti...

Yetkinlik Bazlı Seçme ve Yerleştirme

Yetkinliklerin İnsan Kaynakları Yönetimi’nde yaygın olarak kullanımıyla birlikte, seçme ve yerleştirmede de yetkinliklerden söz edilmeye başlanmıştır. Yetkinlikl...

İşe Son Verirken

Normal zamanlarda çok açık sözlü olan yöneticiler bile, işten çıkartma gibi kötü bir haber verecekleri zaman lafı dolandırmaya başlarlar. Oysa bu tip bir haberin kend...

Teknoloji Kazanıyor

Hızına yetişemediğimiz teknolojik değişimleri her ne kadar takip etmeye çaba göstersek de, hergün yeni bir gelişimle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da bizleri yeni yat...

İnsan Kaynakları Yazılım Paketi Uyarlama Projesini Başarı ile Gerçekleştirebilmek

Uğruna ciddi maliyetlere katlanılan ve insan kaynakları uygulamalarına disiplin getirmesi, konsolidasyonu sağlaması, kişisel ve kurumsal gelişmelerin izlenmesini kolaylaşt...

İnsan Kaynaklarında Kıyaslama (benchmarking)

Kıyaslama, sürekli iyileştirmeye yönelik bir organizasyonel değişim sürecidir. Tanınmış sektör liderlerinin üstün performanslarına olanak sağlayan en iyi uygulamalar...

Yönetimde Başarısızlıkla Zirveye Ulaşmak

Cevabını vermekte halen zorlandığım bir konu var. Bunun cevabını gerek İngiltere’de iken gerekse Türkiye’de hep bulmaya çalıştım ve on beş senelik mesleki...

Kurum kültürünüz çağın trendlerine ayak uydurabilir özelliklere sahip mi?

Kurum kültürü, her kurumun kendi içerisindeki bakış açısı, zamanla geliştirdikleri normların, benimsedikleri geleneklerin ve değerlerin şirket içerisinde herkes taraf...

Müebbet Hapis Mahkumu’nun Notları...

Yaş 11: Anne, Anneciğim... Anne, anneciğim... Beni niçin bu hapishanede doğurdun, insan dünyada özgür olmayacaksa niye doğar ki... Bir sperm olarak da hapistim zaten ben d...

Dealer & Broker

Dergimizin en ilgi çeken sayfalarından biri olan “Meslekler” sayfasında, Site Yatırım Hisse Senetleri Müdürü Zuhal Topaloğlu ve Hisse Senetleri Yönetmeni Özt...

Eksik İsdihdam Sorunu

I GİRİŞ Eksik istihdam, istihdamın sektörel dağılımı içinde tarımın ağırlıkta olduğu, ücretsiz aile işçilerinin yoğun olarak bulunduğu ve işsizlik sigortası ...

Demirbank

Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi’nin Temmuz Ağustos sayısında, Türkiye’nin önde gelen ve büyük bankalarından biri olan Demirbank’ı ...

Üçüncü Eğitimciler Zirvesi

Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi tarafından 1998 yılının Haziran ayında ilk kez düzenlenen “Eğitimciler Zirvesi”nin üçüncüsü, bu yıl ...

Ahmet Serpil / Doğan Altuner / Sedefhan Oğuz

Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi’nin bu sayısında Portre sayfalarında Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Serpil, Yeditepe Üniversitesi...

Birinci Bayi Yönetimi Zirvesi

Prometheus Institute 25 26 Mayıs 2000 tarihlerinde Armada Hotel İstanbul’da “Birinci Bayi Yönetimi Zirvesi”ni düzenledi. Bir ilk olma özelliğini taşıyan Zirve, katıl...