Takım Öğrenimi

Örgütlerin tümü öğrenme kavramını varlıklarını sürdürebilmelerinin gerek ve yeter koşulu olarak algılamalıdırlar. Örgütsel öğrenme üzerinde çeşitli tanımlamalar yapılmıştır: Örgütsel öğrenme daha iyi bilgi ve anlama yoluyla eylemleri iyileştirme süreci anlamını taşımaktadır (Fiol and Lyles, 1985). Örgütsel öğrenme hataları tespit etme ve düzeltme sürecidir (Argyris, 1977). Örgütsel öğrenme paylaşılan kavrama, bilgi ve zeka modelleriyle oluşur ve geçmiş bilgi ve tecrübelerden yapılandırılır (Stata, 1989). Örgütsel öğrenme değişen koşullara başarılı bir biçimde uyarlanmayı örgüte hatırlatma, bilgileri toplama, dağıtma ve yorumlama sürecidir (Huber, 1991). David A. Garvin (1993: 80) ise daha farklı bir tanımlama ile konuya yaklaşmıştır; yeni bilgi ve kavramayı yansıtacak davranışları yeniden biçimlendirmede ve bilgileri yaratma, ele geçirme ve transfer etmede örgütlerin kabiliyet kazanmasıdır. Tanımlamalara bakıldığında yeni fikirlerin öğrenme yapılandırılmak isteniyorsa esas ya da merkezi bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024