Çalışma Hayatında Asgari Ücrete Bağlı Para Cezaları

Favorilere Ekle
Çalışma hayatını düzenleyen Yasa hükümlerine aykırı davranışlar karşısında uygulanacak cezalar her Yasa’da ayrı ayrı düzenlenmiş olup, bazıları hapis cezası, bazıları para cezası, olarak belirlenmiştir. Para cezaları nispi, maktu veya asgari ücrete bağlı olarak uygulanmaktadır. Çalışma hayatını düzenleyen Yasalar’da yer alan, asgari ücrete bağlı para cezaları makalemizin konusunu oluşturmaktadır.