Toplam Kalite Kültürü Elemanları ile Örgüt Çalışanlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tamamlamak üzere olduğumuz yüzyılın özellikle ikinci yarısında bilimsel anlamda atılan her adım, yapılan buluşlar, kitle iletişiminin yaygınlaşması ve tüm benzeri çabalar dünyamızın üçüncü bin yılının temellerini oluşturacaktır. Küreselleşme ve ekonominin değişen kuralları yalnız alışılagelmiş kalıpları farklılaştırmakla kalmamış, aynı zamanda yeni bilim dallarının gelişmesine de yol açmıştır. Sosyal bilimler açısından örgütsel davranış (organizational behavior) ve insan kaynakları yönetimi (human resources management) gibi disiplinlerin ortaya çıkması bir rastlantı değildir. İnsana odaklanmış bu yeni bilim dalları bireysel verimliliği arttırarak toplumsal yaşamın her alanında, her geçen gün daha da önem kazanmaktadırlar.

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024