Kasım 2000 sayısı

Kasım 2000 Sayısı

Kasım 2000 sayılı dergimizde yayınladığımız tüm makaleler.

Toplam Kalite Kültürü Elemanları ile Örgüt Çalışanlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - 2

3. İş Tatmini İş tatmini; hakkında çok sayıda araştırma yapılmış, kitap ve makaleler yazılmış bulunan ve günümüzde de önemini koruyan örgütsel davranış alan...

İşyerinde hileli davranan çalışanların tipik özellikleri

Günümüzde çalıştıkları işletmelerde çeşitli biçimlerde yolsuzluk yapanların sayısı ve neden oldukları zararlar oldukça önemli boyutlara gelmiştir. Hile içeren e...

Azla, Çoğu Elde Edebilmek Mümkün müdür?

Günümüzde belki de hepimizin istediği daha az çabayla, daha çoğunu elde edebilmektir. Aslında günlük yaşamımızda yaptığımız veya başardığımız işlerin yüzde ...

Pramidin Tepesi

Başarılı ve ileriye dönük hedefleri olan herkesin kendine hergün sorduğu sorulardan biri, “ben ileride ne olacağım?” sorusudur. Her insanın gelecekten bekledi...

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı

Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, Uluslararası İstanbul Film Festivali, Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali, Uluslararası İstanbul Caz Festivali ve ...

PricewaterhouseCoopers İnsan Kaynakları Kıyaslaması 2000 - Türkiye Raporu

Kurumlar daha önce hiç olmadığı kadar İnsan Kaynakları (İK) fonksiyonunun gerekliliğini hissetmeye başladılar. Çalışan hareketliliği arttıkça iyi elemanları bulma...

İnsan Kaynakları Yönetimi'nin Doğuşu ve Gelişimi

A. KLASİK KURAM Sanayi Devrimi öncesi gerçek anlamda işçilerden söz edilmemekle birlikte mevcut olanlar da uzun zaman çalışmak zorunda olan birer köleden farksız gibiydi...

Başarının Karanlık Yüzü

Başarı mı, erdem mi? Erdemsiz başarı mı yada erdemli başarısızlık mı? Zorda kalırsanız ve sadece birisini tercih etme hakkınız olsa, hangisini tercih ederdiniz? Topl...

K@riyeriniz @rtık online

Kariyer planlamanın başlangıcına doğru inildiğinde aslında ilk olarak lise çağlarında belirlemeye başladığımız, tüm yaşamımız boyunca devam eden bir süreç oldu...

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi için Hazır mıyız?

Günümüzde işletmeler tüm faaliyetlerine kendileri, daha doğrusu müşterileri için katma değer yaratma ve rekabet güçlerini arttırma açısından bakıyorlar. Bu bakış...

2000'li Yıllarda Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı

DANIŞMANLIK HANGİ ALANLARDA YER ALIYOR? Danışmanlık her alanda, her sektörde var olan ve sürekli olarak büyümekte olan bir sektördür. Türkiye’ye göre Avrupa ve A...

La Fontaine

Bu yazımda, yeni okumakta olduğum La Fontaine’in “Masallar” kitabından (Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu, İş Bankası Kültür Yayınları) alıntılar yapara...

Mc Donalds'da Performans Gelişim Sistemi

% 100 müşteri memnuniyetine giden yolun % 100 çalışan memnuniyetinden geçtiği bir gerçektir. Memnuniyeti sağlayan temel etkenlerden birisi; personelin şirket hedeflerine ...

Bireysel Potansiyelden Kurumsal Yetkinliğe

BİLMECE Gelecek; yeni fırsatlar, bilginin geliştirilmesi, kullanılan dilin dinamik bir nitelik kazanması, yeni bir iş kolu yaratmaya yönelik olma, farklı çıkar sahipleri ...

Bu Çocukta Potansiyel var mı?

“...sanırım, yıllar yılı babam kendini kandırdı, neredeyse koca bir ömrü boşa harcadı. Kendini hep başarılı sandı; başarısının kıstası da koyduğu hedefl...

Zaman Yönetimi Kaybedilen Zaman mı? Geleceğimizden Bir Parça mı?

Zaman, günlük yaşamın farklı dilimlerinde kullandığımız ancak tek bir tanımla tıpkı Augustine’in dediği gibi “sorulmadığında bilip, sorulduğunda anlata...

REXAM

Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi’nin Kasım – Aralık sayısında İstanbul dışında faaliyetlerini sürdüren ve bunu bir avantaj haline getirm...

Motivasyon Yönetimi Zirvesi 2000

Çalışanlarımızdan daha iyi verim alabilmek, şirket karlılığının artmasını sağlamak, hem dış hem de iç müşteri mutluluğunu gerçekleştirmek için öncelikle ça...

Asuman Çetintürk

Portre sayfalarımızın bu ayki konuğu, BBA Beymen Boğaziçi Alboy Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ş.’nin İnsan Kaynakları ve Beymen Perakende Organizasyonu&...