Zaman Yönetimi Kaybedilen Zaman mı? Geleceğimizden Bir Parça mı?

Favorilere Ekle
Zaman, günlük yaşamın farklı dilimlerinde kullandığımız ancak tek bir tanımla tıpkı Augustine’in dediği gibi “sorulmadığında bilip, sorulduğunda anlatamadığımız” bir kavram olma özelliği ile ifade edemediğimiz soyut ve somut boyutları bünyesinde barındıran değişimin içinde yaşandığı ve bizi saran bir kavramdır. Çünkü zaman aynı zamanda eşsiz ve değerli bir kaynak olarak, kullanılmadan önce ve kullanıldıktan sonra bu süreçlerde taşıdığı anlamını yitirme özelliğine sahiptir.