Şubat 1997 sayısı

Şubat 1997 Sayısı

Şubat 1997 sayılı dergimizde yayınladığımız tüm makaleler.

“Stratejimiz Sürekli Olarak İnsana Yatırım Yapmaktır”

Anadolu Grubu’na bağlı Efes Pilsen’i ziyaretimizde İnsan Kaynakları Müdürü Cengiz Coşkun, gruplarındaki İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarıyla ilgili so...

Ahmet Eryılmaz Eğitim ve Danışmanlık

Söyleşimizin bu ayki konuğu Ahmet Eryılmaz. İki yıl önce kurulan Eryılmaz Danışmanlık ve Eğitim Şirketi’nin çalışmalarını bu söyleşi ile yakından tanıma...

1 Ocak 1997 Tarihiyle Neler Değişti?

Ocak ayı, özellikle İnsan Kaynakları ve Personel Yöneticilerini yakından ilgilendiren birçok katsayı ve oranda değişikler getirdi. Bu değişiklikleri sizler için birara...

Türk Endüstri İlişkileri Derneği

Türk Endüstri İlişkileri Derneği, Endüstri İlişkileri alanında araştırma ve incelemeler yapmak, Endüstri İlişkileri biliminin gelişmesine ve çalışma barışına k...

Pepsi Cola

Pepsi Cola Türkiye ve Balkanlar İnsan Kaynakları Direktörü Micheal I. Çalıkuşu ile gruplarındaki insan kaynakları uygulamaları üzerine konuştuk. Bu keyifli sohbete ba...

Küresel Yöneticiler

Son zamanlarda yapılan bir çok araştırmaya göre, yeni bir yüzyıla girerken küresel yöneticilere duyulan ihtiyaç önemli ölçüde artacak. Fakat çokuluslu şirketler ulu...

Red Mektupları Nasıl Olmalı veya Olmamalı?

Bu çalışmada 50 büyük şirketin red mektupları incelenmiştir. Aşağıdaki örnek mektup da bu red mektuplarının karşılaştırılması sonucu hazırlanmıştır....

Farklılıkların ve Benzerliklerin Yönetimi

İnsanlar; genellikle başkalarının dünyaya kendileri gibi baktığını, benzer değerlere sahip olduklarını ve aynı sebeplerle motive olduklarını düşünürler. Oysa ki ...

Yaşar Topluluğu “Yönetici Yetiştirme Havuzu” Projesi

Yaşar Topluluğu, özellikle güçlü olduğu boya ve gıda dışında pekçok sektörde faaliyetlerini sürdürüyor. Büyümeyi ve dünya markası olmayı, karlılık ve verimi ...

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ülkemizdeki İşletmeler

“İnsan Kaynakları Yönetimi” konusu özellikle son yıllarda “işletme”lerimizin, “danışmanlık” kuruluşlarımızın ve meslek seçimi aşa...

“Farkı Yaratan İnsandır...”

Mehmet Ünal, 1955 doğumlu. İş İdaresi eğitiminden sonra Teksas’da ekonomi mastırını yaptı. Yurtdışında ARAMCO, daha sonra Zihni Holding, Ciba – Geigy ve Pe...

“Organizasyonel Düşünce Yapısı” Kavramına Farklı Bir Yaklaşım

Sade bir anlatımla “organizasyon”; düşüncelerde planlanan her türlü faaliyetin sistematize edilerek metod araçların desteği ile yaşama geçirilmesidir. Doğal...

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Halkla İlişkiler

Hızlanan endüstrileşme, ekonomik kalkınma faaliyetleri, değişken bir çevre, mal ve hizmetlerin giderek artan çeşit ve markalar altında pazara girmesi, yeni pazarların ol...

“Stratejik Yönetim”

Günümüzde strateji seçimi oldukça önemli bir konudur ve işletmenin çevresiyle olan karşılıklı ilişkilerinin, çevreye karşı gösterdiği tepkilerin, (1) iç organiza...