İnsan Kaynakları Yönetimi ve Halkla İlişkiler

Hızlanan endüstrileşme, ekonomik kalkınma faaliyetleri, değişken bir çevre, mal ve hizmetlerin giderek artan çeşit ve markalar altında pazara girmesi, yeni pazarların oluşmasına paralel olarak her geçen gün yeni firmaların ortaya çıkması, teknolojik gelişmeler ve özellikle iletişim teknolojisindeki yenilikler gibi etkinlikler şimdilerde rekabet anlayışını bambaşka bir boyut aldığının göstergesidir. Öte yandan, toplumun artan kültür seviyesiyle beraber tüketicilerin bilinçlenmesi, istek ve beklentilerinin artması, özellikle mal satın alırken sadece fiyat, ambalaj, işlev gibi özelliklere bakmaması, aynı zamanda ekonomik oyunu kullanırken bu mal ya da hizmetin arkasındaki firmanın imajından ve toplumsal sorumluluğundan etkilenmesi özellikle de tüketicinin hak ve sorumluluklarına herzamankinden daha fazla sahip çıkarak firmalar üzerinde önemli bir baskı grubu oluşturması vb. faktörler de rekabetin yapısının bu denli değişmesinde büyük rol oynamaktadır. Tüm bu rekabet ortamı içinde irili ufaklı birçok firma, örgütsel verimliliklerini artırabilmek için öncelikle daha etkili yönetilmeleri gerektiğinin farkına varmış ve örgütsel verimliliğin sadece yapı, süreç ve teknolojik değişikliklerle değil, başarının esas kaynağı olan “Önce İnsan” felsefesi ile gerçekleştirilebileceğini anlamışlardır.

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024