Ocak 1997 sayısı

Ocak 1997 Sayısı

Ocak 1997 sayılı dergimizde yayınladığımız tüm makaleler.

Krizde İnsan Kaynakları Yönetimi

Ulusça kötü bir anımız var. 1994 yılının Nisan – Ağustos ayları arasında insani yönden trajediler yaşandı. Bugün, o dönemin yeterince analiz edilmemesinin ned...

“Merit Hotel’de Kaliteyi Belirleyen Müşteridir”

1988’de kurulan ve halen Türkiye’nin en büyük yatak kapasitesine sahip olan Merit International Hotels & Resorts; Net Holding’e bağlı bir turistik tesis,...

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)

Birinci Dünya Savaşı, dünyanın sosyal ve ekonomik haritasını bütünüyle değiştirdi. Dünya barışının sağlanması için gösterilen çabalar sonucu ortaya çıkan İ...

Hizmet Akdi

Bu sayıdan itibaren İnsan kaynakları yöneticilerini yakından ilgilendiren gerek İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, gerekse bu kanunlarla bağlantılı olarak Borçlar Kanu...

“İnsan Kaynaklarının Organizasyonel Etkinliğinin Ölçümlenmesi”

İnsan Kaynakları Bölümlerinin şirketlere sağladığı katkıların ve etkinin ölçümlenmesi isteği, • Gittikçe artan önemli masraf merkezi haline gelmesi • Tam...

Bilgi Yığılması

Dünyada, 1995 yılı içerisinde tam 60 milyar dakika süren telefon görüşmesi yapılmış. 2000 yılında ise 95 milyar dakika olması bekleniyor. Son 30 yıl içerisinde üre...

“Rekabet, Zihinsel Yeteneklerin En Üst Düzeyde Kullanılmasıyla Mümkündür”

Delphi Packard’da Öneri Sistemleri “DELPHI Packard Elektrik Sistemleri” otomotiv sektörüne elektrik sistemleri üreten bir şirketler grubundan oluşuyor. İst...

Neden Yaşadıkça Eğitim?

İnsanlık tarihi boyunca zaten gerekli ve önemli olan, değer verilen eğitim olgusu, günümüzde neden çok daha önemli bir hale gelmiştir? Bu soruya verilecek yanıt bu yaz...

Verimlilik ve Motivasyonu Arttırmanın Yeni bir Yolu Var: Outsourcing

“Maliyetlerinizi düşürmeye mi uğraşıyorsunuz, yoksa personelinizden maksimum verim alarak atıl işgücünü önlemeye mi çalışıyorsunuz ya da araç ve makina park...

“Yönetim, insan ilişkileridir. Hergün yaşanan, paylaşılan hayatın bir parçasıdır”

Eşref Taştop 1961 doğumlu, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Bankacılığa Akbank Teftiş Heyeti Müfettişliğinde başlayan Taştop, Demirbank’t...

“Ben, herkesin düşüncelerini dinlerim ama benimle aynı fikirde olmayanların burada işi yok!”

Lider, liderlik, lider olmak, liderlik yapmak. Politik liderlik, şirket liderliği, dini liderlik... Liderlik üzerine söylenecek çok şey var. Nedir liderlik? Her insan lider o...

Projelerinin Başarısında En Önemli Faktör Nedir?

Türkiye’nin firma yapılarına baktığımızda, yaklaşık %95’inin hala geleneksel yönetim tarzıyla (Fonksiyonel Yönetim) yönetildiğini görüyoruz....

“2000 YILI” SAATLİ BOMBA... Patlamasına Yalnız 2 Yıl 11 Ay Kaldı!

Üzerinde ciddiyetle durulup şimdiden birşeyler yapılmaya başlanmazsa, hem de ne felaket!... Şunun şurasında otuzbeş aydan az bir süre kaldı ve bu süre gittikçe azalıy...