Siz Kimi Örnek Aldınız?

Favorilere Ekle
En iyiyi mi, size en iyi uyarlanabilecek olanı mı? İnsan Kaynakları Departmanımızın maliyetlerini düşürmek, düşürürken de çalışanlarımıza kaliteli ve güveni lir hizmetler sunmaktan ödün vermemek adına birçok hesaplamalar, araştırmalar yapar ve yapılan uygulamalardan örnekler alırız. Anahtar noktalar bulur, bu noktalardan yola çıkarak departmanımızı daha verimli hale getir meye çalışır ve organizasyonun, iş ortamının stra tejik bir parçası olmasını sağlamayı hedefleriz.