“Odak noktamız ‘mutlu çalışanlar’ çünkü mutluluğun bir insanın gerçek potansiyelini ortaya çıkaran en teşvik edici güç olduğuna inanıyoruz.”

Favorilere Ekle


Yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanarak geliştirdiği yazılım ürünleri ile her geçen gün büyüyen Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Yapay Zeka Destekli Çalışan Bağlılığı Platformu WeFocus ile dijital ortamda kurum ve çalışanlara eşsiz destek sunuyor. Özellikle İnsan Kaynakları departmanlarının son yıllarda önemini daha sık vurgulayıp daha sık dile getirdiği bir konu olan çalışan bağlılığı konusunu geliştirmek ve güçlendirmek için gereken tüm verilerin sağlanmasına yardımcı olması için tasarlanmış bir platform olan WeFocus’un işleyişi, süreçleri ve yarattığı katma değer üzerine WeFocus Ürün Yöneticisi Gökhan Kantar ile konuştuk.

Huawei Ar-Ge Merkezi olarak geliştirdiğiniz Yapay Zekâ Destekli Çalışan Bağlılığı Platformu WeFocus hakkında bilgi verebilir misiniz?

Elbette. Öncelikle WeFocus'un tamamen Huawei Türkiye Ar-Ge merkezinde Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş bir platform olduğunu söylemek gerekir. Bu platform temelinde, şirketlerin ve özellikle İnsan Kaynakları departmanlarının son yıllarda önemini daha sık vurgulayıp daha sık dile getirdiği bir konu olan çalışan bağlılığı konusunu geliştirmek ve güçlendirmek için gereken tüm verilerin sağlanmasına yardımcı olması için tasarlanmış bir platformdur. Bir anlamda WeFocus’un işlevini ve şirketinize sağlayacağı faydaları tam olarak anlamak için çalışan bağlılığının önemini de kavramak gerekir diyebiliriz.  

Şirketlerin ve bünyelerindeki organizasyonların başarısını sağlayan temel ve en güçlü ayaklardan birinin çalışan bağlılığı olduğuna inanıyoruz. Çalışan bağlılığını, çalışanların kişisel amaç ve çıkarlarının çalıştıkları şirketle örtüşmesi, şirket ve çalışan arasındaki güçlü iletişim biçiminden dolayı çalışanda ortaya çıkan ve şirketine karşı gelişen aidiyet hissi gibi durumların bütünü olarak tanımlayabiliriz. Şirketine karşı aidiyet hissi geliştiren, yani çalıştığı kurumun önemli bir parçası olduğunu hisseden bir çalışan, sorumluluklarına daha sıkı sarılacak ve daha yüksek bir potansiyel ortaya koyacaktır.

Peki, çalışanlarınızın şirketinize karşı bir bağlılığa sahip olup olmadıklarını nasıl anlarsınız? İşte WeFocus burada devreye giriyor ve çeşitli kurumsal dinamikler üzerinden çalışan verilerini toplamanızı, bu verileri analiz edip görselleştirerek, yapay zekâ tarafından üretilen iyi tanımlanmış eylem planları oluşturmanızı kolaylaştırıyor.  Bunu da akademik olarak doğrulanmış zengin soru havuzu ya da kendi sorularınızla hazırlayabileceğiniz, katılımcıların anonim olarak kalmasını sağlayabilen anket sistemiyle gerçekleştiriyor.

WeFocus, çalışanlarının en önemli kaynağı olduğunun farkında olan ve çalışan bağlılığını güçlendirmek için veriye dayalı çözümler geliştirmek isteyen her şirketin kolayca kullanabileceği kullanıcı dostu bir platform olarak geliştirilmiştir. Ayrıca hızlı geri bildirim almanızı sağladığı için şirketinizdeki çalışan bağlılığını geliştirme konusunda hızlı yol almanızı sağlar.

WeFocus’un şirketlere ve çalışanlara yarattığı katma değer üzerine de konuşmak isteriz. Odak noktanızın ‘Mutlu Çalışanlar’ olduğundan yola çıkarsak bu mutluluğu nasıl sağlıyorsunuz?

Odak noktamız "mutlu çalışanlar" çünkü mutluluğun bir insanın gerçek potansiyelini ortaya çıkaran en teşvik edici güç olduğuna inanıyoruz. Ancak aynı zamanda bu mutluluğu sağlayacak koşulların herkes için farklı olabileceğini de göz ardı etmemek gerekir. Bir insanın mutlu olmak için ihtiyaç duyduğu şeyler bir başkasınınkilerle aynı olmayabilir ve bu gayet doğaldır. İş hayatında da durum değişmiyor. Bir şirket, çalışanları için nasıl daha olumlu bir iş yeri ortamı sağlayacağına, onların hangi koşullarda daha mutlu olacağına birkaç çalışanını gözlemleyerek ya da birkaçına sorular sorarak karar veremez. Mutlu çalışanlara sahip olmak için çalışanların her birinin seslerinin yeterince duyulduğunu, şirketleri tarafından önemsendiklerini bilmeleri gerekir. Ancak bunu yapmak her zaman söylendiği kadar kolay olmayabilir. 

Çalışanların farklı endişeleri; örneğin iş yerinde dışlanabilecekleri, yöneticileriyle ters düşebilecekleri, işsiz kalabilecekleri ve kendilerine karşı bir ön yargı geliştirilebileceği gibi çekinceler, onları gerçek düşüncelerini ifade etmekten alıkoyabilir. Bir şirket her ne kadar açık bir iletişim şeklini desteklese de şirket kültürünün çeşitliliğe ve kapsayıcılığa sahip olmasını sağlasa da çalışanlarının bu endişelerinden sıyrılmasını sağlamak mümkün olmayabilir. WeFocus, çalışanların gerçek düşünceleriyle şirketleri arasında var olabilecek tüm engelleri kaldıran anonim anketler sistemiyle, çalışan bağlılığını destekleyecek veriler toplanmasını sağlar. Bir başka ifadeyle WeFocus, anonim kalma haklarını saklı tutarak tüm şirket çalışanlarının seslerini duyurmasını ve görünür olmasına imkân tanır. Şirketler iş yeri, çalışma ortamı, yöneticileri, çalıştıkları ekip, şirket kültürü gibi pek çok konu hakkında çalışanlarına anketler düzenleyebilir ve onlara düşüncelerinin önemsendiğini gösterebilir.  

Dijital bir platform olarak WeFocus nasıl bir eylem planı, tasarım ve sistem dahilinde işliyor? 

Daha önce de belirttiğim gibi WeFocus, kullanıcı dostu ara yüzüyle ilk adımdan itibaren işleri kolaylaştırır. Çalışanların platformu kullanması için herhangi bir kurulum yapması gerekmez. Çeşitli IK yönetim sistemleriyle de sorunsuz şekilde entegre olabilir. 

Öncelikle hangi konuda anket yapılacağına karar verilmesi gerekir. WeFocus bünyesinde bulunan ve akademik olarak doğrulanmış soru havuzu, şirketlerin pek çok ihtiyacına cevap verecek zenginlikte bir içeriğe sahiptir ancak bazı durumlarda özelleştirilmiş anketler yapmak da istenebilir. Platformumuz yöneticilerin ya da IK personelinin kendi sorularını düzenleyerek anket oluşturmasını ve çalışanlarına göndermesine de olanak tanır.  

Eylem planımızı üç ana başlık altında toplayabiliriz. Bir, tasarla ve veri topla. İki, analiz et ve yorumla. Üç, paylaş ve harekete geç. Bu üç adım WeFocus'un yapay zekâ destekli sistemi sayesinde kolayca ilerler. Üstelik platform daha önce yapılan anket bilgilerini de kayıtlı tuttuğu için yeni anket sonuçlarıyla eski anket sonuçlarını yapay zekâ desteğiyle kıyaslamayı, gelişme gösterilen ya da daha fazla geliştirilmesi gereken noktaların tespit edilmesini sağlar. 

Platformu kullanan şirketlerden ve çalışanlardan nasıl geri bildirimler alıyorsunuz?

WeFocus şu an pek çok şirket ve çalışanları tarafından aktif olarak kullanılıyor. Özellikle çalışanlarıyla daha güçlü bir iletişim kurmak isteyen, çalışma alışkanlıklarını değiştirmek, çalışanlarıyla daha etkili bir iş birliği gerçekleştirmek ve iş yeri ortamlarını iyileştirmek isteyen markalar, WeFocus sayesinde ihtiyaç duydukları verilere kolayca erişebiliyorlar. Aldığımız geri bildirimler oldukça olumlu. Kullanıcılarımız, WeFocus anketleri üzerinden çalışanlarından aldıkları doğru ve dürüst cevaplar sayesinde, şirketlerinin bugününü daha doğru analiz ederek gelecekleri hakkında daha doğru eylem planları oluşturabiliyor ve çözümler üretebiliyorlar. Çalışanlardan da olumlu geri bildirimler alıyoruz. Fikirlerini özgürce ifade etmek, seslerinin duyulduğunu ve şirketleri tarafından önemsendiklerini bilmek, çalışma hayatlarını daha pozitif bir atmosfer içerisinde sürdürmelerini destekliyor. 

Özellikle uzaktan çalışma ve hibrit çalışma ile birlikte İnsan Analitiğinin ve dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. WeFocus’un da veri merkezli bir dijital platform olduğunu biliyoruz. Verilerin çalışan bağlılığındaki önemi üzerine neler söylemek istersiniz? WeFocus dijital verilerle bağlılığı nasıl sağlıyor?

Çalışan bağlılığı kulağa soyut bir kavram gibi gelse de aslında iş hayatında tamamen somut verilerle ilişkilidir. Bir şirket bu verilere ulaşmak için örneğin şu soruları kendine sorabilir; yöneticileriniz çalışanlarınıza nasıl davranıyor, çalışanlarınızın iş yerinde huzurunu bozan bir durum var mı, çalışanlarınızı iş ve özel hayat ayrımı yapmaları konusunda teşvik ediyor musunuz, çalışanlarınızı eğitimleri konusunda destekliyor musunuz, çalışanlarınıza bir kariyer yolu sunuyor musunuz, maaş, ikramiye ve izin politikalarınız adil ve yeterli mi?

Çalışan bağlılığı gibi kulağa soyut gelen bir kavramı, bu ve benzer sorularla somut bir temele oturtabilirsiniz. Böylece hangi konuda anket yapacağınıza karar verebilir, WeFocus'un anonim anketleri sayesinde de ihtiyacınız olan verilere ulaşabilirsiniz. Veriler ihtiyacınız olan yol haritasını çizmeniz için gerekli bilgiye sahip olmanızı sağlar. Latince bir özdeyişin söylediği gibi; “Bilgi güçtür. *” Daha mutlu çalışanlara sahip olmanızı sağlayacak doğru adımları, WeFocus ile elde ettiğiniz bilginin gücüyle atabilirsiniz. 

(* Scientia potentia est) 

Ürünü incelemek için websitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

 

Haberi pdf olarak okumak için tıklayınız.