Top Employers 2022 İş Dünyasını Şekillendirenler“Türkiye’deki kuruluşların, mükemmel insan yönetimi uygulamalarına öncelik verdiğini görmekten gurur duyuyoruz”

Top Employers Institute, 2022 yılında beş kıtada 123 ülke / bölgede, olağanüstü İK stratejileri ve insan yönetimi uygulamaları nedeniyle 1857 şirketi
Top Employers
olarak sertifikalandırdı. Türkiye’de, 26 şirketin bu prestijli sertifikayı almaya hak kazandığı resmi olarak açıklandı.

Top Employers sertifikasına sahip olmak, bir kuruluşun daha iyi bir iş dünyasına olan bağlılığını gösterirken bunu mükemmel İK politikaları ve insan yönetimi uygulamalarıyla sergilediği anlamına geliyor.

Top Employers Bölge Müdürü Massimo Begelle‘nin gözlemleri şöyle: “Bu zorlayıcı yıl da tıpkı bir önceki gibi tüm dünyadaki organizasyonları etkiliyor. Türkiye’deki sertifikalı kuruluşların, iş yerinde mükemmel insan yönetimi uygulamalarını sürdürmeye öncelik vermeye devam ettiğini görmekten gurur duyuyoruz.

Bu şirketler, tüm zorluklara rağmen, bir yandan iş dünyasını geliştirme çabalarına yatırım yapmayı sürdürürken, bir yandan da işgücünün hayatı üzerinde olumlu bir etki yaratabilmek için yorulmadan çalışıyor. Türkiye'deki 26 sertifikalı şirketi tebrik ediyoruz, her geçen yıl daha fazla sayıda şirketin Sertifikasyonumuza ulaştığını ve seçkin işverenlerden oluşan özel bir topluluk geliştirdiğini görüyoruz”.

Top Employers Sertifikasyon Programı

Organizasyonlar, Top Employers Programı aracılığıyla HR Best Practices Survey’e (En İyi İK Uygulamaları Anketi) katılımları ve aldıkları sonuçlar doğrultusunda sertifikalandırılıyor. Anket Çalışan Stratejisi, Çalışma Ortamı, Yetenek Kazanımı, Öğrenme, Wellbeing, Çeşitlilik & Kapsayıcılık gibi 20 konudan oluşan 6 İK alanını kapsıyor.

Top Employers Institute İK Müşterileri Kıdemli Yöneticisi Davide Banterla, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Programa katılan şirketleri gözlemlediğimizde şunu görüyoruz: Onların temel odağı sadece Tercih Edilen İşveren olmak değil. Bu şirketler, Sertifikasyon sürecinin en önemli faydasının Denetim olduğunu ve bu sürecin İK departmanının en iyi İK uygulamaları ve politikaları açısından gelişmesine nasıl yardımcı olabileceğini biliyor. Açıkça ortaya çıkan ana itici güç, çalışanların yaşamları üzerindeki etkiyi artırmak ve sonuç olarak daha iyi bir iş dünyası için İK süreçlerini iyileştirmek istemeleri.”

2022 ve sonrası için İş Dünyası Trendleri

İş dünyası Covid’in harap ettiği son iki yıldır çalkantılar ve belirsizliklerle boğuşuyor. Bu nedenle hepimizin, bu trendlerin geleceğimizi nasıl şekillendireceğini net olarak görmeye ihtiyacı var. Dünya çapında Top Employer olmuş şirketlerden gelen en son veriler, 2022 ve sonrasında çalışma hayatını etkileyecek üç ana eğilimin ortaya çıktığını gösteriyor.

Top Employers Sertifikasına sahip dünya çapındaki yaklaşık 1900 işveren arasında yürütülen araştırmamız denetlenmiş ve onaylanmış olduğu için analizimiz gerçeklere dayalı ve nesnel... Sonuçlarımız zamanın testine dayanıyor. Her yıl aynı değişkenlerin çoğunu ölçüyor, böylece ortaya çıkan trendleri belirleyebiliyor ve kıyaslayabiliriz. Ve araştırmamız, dünyanın önde gelen işverenlerinden aldığımız verilerle küresel
bir kapsama sahip.

2022’de, üç ana eğilimi görüyoruz:

• “Katılımcı” çalışanın gücünü açığa çıkarmak
• “Dijit-yetenek” yoluyla çalışanların çevikliğini sağlamak
• İşin “Vahşi Batı”sını uysallaştırmak


Bu üç trendin de merkezinde, kendilerini etkileyen kilit kararlar üzerinde çok daha güçlü bir ses ve etki kazanan çalışanları buluyoruz.

İlk trendimizde, şirketlerin “katılımcı çalışanlar” dediğimiz çalışanların potansiyelini açığa çıkarması gerektiği yer alıyor. Çalışanların sadece işlerine "bağlı" olmaları artık yeterli değil; kendilerini işin tasarlandığı şekilde derinden dahil ve bağlı hissetmeleri gerekiyor.

Uygulamada bu, şirketlere üstün yetenekleri bulma savaşında yardım etmek, wellbeing tasarımı, iş etiğinin şekillendirilmesi, kapsayıcılığın teşviki ve hatta sürdürülebilirlik gibi konular da dahil çalışma hayatının tüm yönlerini etkileyecektir. Tüm farklı, çalışanların günlük eylemleri yaratacak ve bunun gerçekleşmesi için her aşamada bölüm yöneticilerinin ve İK takımlarının teşvikine ihtiyaç duyacaklar. Bu nedenle şirketlerin çalışanla- rın yeteneklerine ulaşabilmesi için yüksek düzeyde duygusal zeka, güven ve cesaret göstermeleri gerekecek.

Trendlerimizden ikincisi, şirketlerin çalışanlarına "dijit-yetenek" sunmasının yollarını bulması gerekeceğini gösteriyor. Pandemi, firmaların bazen sadece hayatta kalmak için yeni teknolojiyi kullanmasına neden oldu. Ancak şimdi dijitale, özellikle çalışanların kim için çalıştıkları hakkındaki his- lerini geliştirmesi açısından uzun vadeli bakılması gerekiyor.

Araştırmamızda, Top Employers unvanına kuruluşlarının sadece dörtte üçünden biraz fazlasının (%76) genel çalışan deneyimini şekillendirmede dijital İK vizyonuna sahip olduğunu gördük. Oysa şirketlerin buna ihtiyacı olacak çünkü beklentiler artıyor. Çalışanlar, özellikle en yetenekli olanlar, işyerinde teknolojiden daha fazlasını bekleyecek.

Adaylar da çalışmayı düşündükleri kuruluşlardan daha fazla “Dijit-yetenek” sahibi olmasını bekleyecek. Pandemi, En İyi İşverenlerimizin neredeyse onda dokuzunu (%88) düzenli olarak sanal bir işe alım süreci kullanmaya zorladı. Artık tüm işletmeler için dijital İK'nın gerçek değeri, eski tarz bir işe alım sürecine güvenmek yerine sanal bir aday deneyimi yaratma potansiyelinde yatıyor.

En başarılı işletmeler, gerçekten daha iyi bir iş dünyası sunmak için "dijit-yetenek" ve diğer trendlerden yararlanabilenler olacak.

Son eğilimimiz, işin “yeni sınırları”nın potansiyelinden yararlanırken, bunların getirdikleri kaçınılmaz riskleri sınırlandırmak üzerine... Son iki yılda çalışma, işbirliği yapma ve çalışanları destekleme şeklimizin kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlandığını gördük. Bu, işverenlerin evden çalışmayı daha verimli hale getirmesini kolaylaştırdı.

Sertifikalı kuruluşlarımızın beşte dördünden fazlası (veya %81'i) artık evden çalışma politikasına sahip. Ancak bu yeni bulunan özgürlüklerle birlikte bir uyarı geliyor. Kötü idare edilen yeni çalışma ortamları, “Çalışmanın Vahşi Batısı” gibi olabilir; haritasız ve kanunsuz.

İş dünyasının manzarası sürekli değişiyor ve bu koşullar altında en başarılı işletmeler, riskleri sınırlayabilen ve bu yeni işin “Vahşi Batısından” yararlanabilenler olacaktır.

İşletmeniz onlardan biri olmak istiyor mu?
Daha fazla bilgi sahibi olmak için

2022 Dünya Çalışma Trendleri Raporu'nu okuyabilirsiniz.

 

Top Employers Sertifikalı Sirketler, 8 milyondan fazla çalışanın hayatını olumlu etkiliyor

Top Employers Institute, çalısanlara yönelik uygulamalardaki mükemmelliği sertifikalandıran global bir kuruluştur. İş dünyasını zenginleştirmek için bu uygulamaların artmasına yardımcı oluyoruz. Katılımcı şirketler, Top Employers Institute Sertifikasyon Programı aracılığıyla değerlendirilerek sertifikalandırılır ve Tercih Edilen İşveren olarak tanınır.

30 yıldan uzun süre önce kurulan Top Employers Institute, bugüne kadar 123 ülkede / bölgede 1857’den fazla organizasyonu sertifikalandırdı. Top Employers sertifikasını alan şirketler dünya çapında 8 milyondan fazla çalışanın hayatını olumlu olarak etkiliyor.

Daha fazla bilgi için www.top-employers.com
Top Employers Institute. For a better world of work.

 

Haberi pdf olarak okumak için tıklayınız. 

 

 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024