"Çalışan Toplam Ödülleri" nedir ve neden bunları uygulamalısınız?


Para her şey değildir - özellikle iş, seçme veya çalışanları elde tutma söz konusu olduğunda... Elbette rekabetçi maaşlar sunmak, şirketinizin en iyi yetenekleri çekme ve elde tutma yeteneğini geliştirecektir ancak ücret, şirketinizi çalışmak için harika bir yer yapan birçok faktörden sadece biridir. Çalışanlara sağlanan faydalar, işyeri kültürü, ofis konumu ve diğer parasal olmayan teklifler, şirketinizi potansiyel çalışanlar için çekici hale getirmede ve mevcut çalışanlarınız arasında sadakat ve bağlılığı teşvik etmede önemli bir rol oynar.

Kendi iş aramanızı düşünün: Yeni bir rolde ne arardınız? Size aynı maaşla iki özdeş iş teklif edilseydi, sizi bir rolü diğerine tercih etmeye ne ikna ederdi? Daha iyi profesyonel büyüme fırsatları, işveren sponsorluğundaki sağlık yardımları, ücretli ebeveyn izni veya daha fazla iş-yaşam dengesi olabilir. Bu diğer faktörler, bazen nicel olmaktan çok nitel olmakla birlikte, bir adayın şirketinizdeki bir iş teklifini kabul etme veya reddetme kararını veya bir çalışanın kuruluşunuzda kalma veya kuruluştan ayrılma kararını önemli ölçüde etkileyebilir.

Bu nedenle ücret, yan haklar ve çalışan geliştirme programlarınıza daha bütünsel yaklaşmanız ve her bir teklifin çalışanlarınıza sağladığı değeri tam olarak anlamanız çok önemlidir. Çalışan ücretlendirmesine yönelik bu kapsamlı yaklaşıma, şirketinizin çalışan ücretlendirmesi, refahı, sosyal yardımları, takdiri ve gelişimi için programlarının değerini hem mevcut hem de potansiyel çalışanlara daha iyi aktarabilecek bir "toplam ödül paketi" oluşturmak denir.

İşte çalışan toplam ödül programlarının ne olduğuna, faydalarına ve bu kavramı kuruluşunuzda benimsemeye yönelik en iyi uygulamalara bir göz atın.

Toplam Ödül Stratejisi Nedir?

Çalışan toplam ödüllerini tanımlamak için toplam ücreti tanımlayarak başlamak önemlidir. Toplam ücret, bir çalışanın bir yıl boyunca kazandığı tüm parasal ödüllerden oluşur. Bir çalışanın maaşına ek olarak, toplam ücret, ikramiyeler, komisyonlar, liyakat ödülleri ve eşitlik gibi diğer mali faydaları içerir. Bu kalemlerin tümü bir çalışanın brüt ücretini oluştururken toplam tazminat, bir çalışanın işvereninden aldığı parasal olmayan faydaları etkilemezken, toplam ödüller ise bunu yapar.

Çalışan toplam ödülleri, bir çalışanın bir şirkette kazandığı hem parasal hem de parasal olmayan faydaları birleştirir. Brüt ücrete ek olarak, toplam ödül paketi, geleneksel yardımlar (örneğin sağlık, yemek ve hayat sigortası) ve gönüllü yardımlar (örneğin sakatlık sigortası, mali danışmanlık veya kritik hastalık sigortası), emeklilik planları, tatil zamanı, iş- yaşam esnekliği, kariyer geliştirme eğitim programları ve sağlıklı yaşam programları. 
Önden gelen şirketlerin birinde İnsan Sermayesi Başkan Yardımcısı olan Pincus, "Şirketler kendilerini 'çalışmak için harika yerler' olarak konumlandırmak için büyük çaba harcıyorlar ve önemli masraflar yapıyorlar; ancak, tipik olarak tüm bu sözde iyi işler için çalışanlarından çok az kredi alıyorlar" dedi. 

Pincus, "Nedeni kısmen bu ödüllerin çalışanlara iletilmemesidir," diye devam ediyor. “Ödül ortamının tamamını ve şirketin güvenlik, katılım, özerklik ve özen için nasıl fırsatlar sunduğunu paylaşarak; aidiyet, kişisel gelişim, tanınma ve maddi başarı, hakkaniyet, etik uygulamalar ve daha yüksek amaçlarla sağlanan bir itibar, çalışanların aldığı büyük parasal olmayan ödülleri anlamak kolaylaşıyor.”

Genellikle şirketler, her bir çalışanın bireysel toplam ödüllerini hesaplar ve çalışanlar için yıllık performans değerlendirmeleri sırasında veya adaylar için bir teklif mektubu ile birlikte toplam ödül beyanında onlara sunar. Bu, çalışanların, kuruluşlarının kendilerine kişisel ve profesyonel olarak yardımcı olmak için oluşturduğu tüm dahili programları daha iyi anlamalarına ve şirket için çalışarak elde ettikleri değeri daha iyi tanımalarına yardımcı olur.

Çalışan Toplam Ödüllerini Hesaplamanın Faydaları

Çalışanlarınızın toplam ödüllerini hesaplamak, işletmenizin ücret ve yan ödeme planları hakkında daha bütünsel ve stratejik düşünmenize izin vermenin yanı sıra, potansiyel iş gücünü kendinize çekmenize, elde tutmanıza ve motive etmenize yardımcı olabilir. 
İşte, tüm bunları nasıl yapacağınıza dair ipuçları:

1. En iyi yetenekleri çekin.

Çalışan toplam ödüllerini paylaşmak, güçlü bir işe alım aracı olabilir. Potansiyel iş adaylarına, şirketiniz için çalışmanın getirdiği tüm avantajlar hakkında daha kapsayıcı bir görünüm vererek, iş teklifiniz hakkında daha bilinçli bir karar vermelerini sağlar.

Aslında, Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından yapılan bir anket, çalışanların %40'ından fazlasının, esnek çalışma planlaması ve evden çalışabilme gibi daha iyi faydalar için daha düşük maaşla bir işe gireceğini söyledi. Ankete katılanlar ayrıca esnek bir çizelgeyi %9'luk bir ücret artışına ve uzaktan çalışmayı %4,1'lik bir artışa eşdeğer gördüklerini paylaşıyorlar. İş tanımlarında ve istihdam tekliflerinde bu avantajlar konusunda açık sözlü olmak, en iyi yetenekleri kazanmanıza ve tehlikede olan adaylarla anlaşmayı imzalamanıza yardımcı olabilir.

2. Mevcut çalışanları elde tutun.

Bir çalışan toplam ödül programını benimsemek, çalışanlarınızı mevcut teklifleriniz konusunda eğiterek en iyi yetenekleri elde tutmanıza yardımcı olabilir ve böylece onların şirketinizin sunduğu her şeyden tam olarak yararlanmalarını sağlar. Risk yönetimi ve sigorta aracılık şirketi Willis Towers Watson tarafından 2018 yılında yapılan bir anket, çalışanların %78'inin sunduğu faydalar nedeniyle mevcut işverenlerinde kalacaklarını söylediğini ortaya koydu.

Birinci sınıf emeklilik konutları sağlayan Kanada merkezli Amica Senior Lifestyles şirketinde İK ve yetenek kazanımı lideri Tony Giacobbe, "Tüm fayda yelpazesini etkin bir şekilde ileten şirketlerin, yüksek nitelikli çalışanlarla olumlu ilişkiler sürdürme şansının en yüksek olduğunu" belirtiyor. “Çalışanlara kariyer yollarının farklı aşamalarında yararlanacakları faydalar hakkında bilgi verildikçe, elde tutma şansı daha yüksek olacak.”

Daha da önemlisi, çalışanlarınızı tüm avantajlarınız ve programlarınız hakkında eğitmek, şirket bağlılığına ilham verebilir ve görev süresini artırabilir.

3. İş gücünüzü bağlayın.

Son olarak, çalışanlarınızın her biriyle kişiselleştirilmiş bir toplam ödül bildirimi paylaşmak, onların kuruluşunuzla iş ilişkilerinden elde ettikleri her şeyi daha iyi anlamalarını sağlar. Sigorta şirketi Guardian Life'ın Yıllık İşyeri Faydaları Araştırması, çalışanların %70'inin, çalışanlarına ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş faydalar sunan bir şirkete daha sadık olacağını söylediğini ortaya koyuyor.

Toplam ödül zihniyeti, ekibinizin her çalışan için bir şeyler sunan kapsamlı bir fayda paketi oluşturmasına yardımcı olabilir. Yıllık ikramiyeler ve çalışan tanıma programları gibi belirli faydaları şirket performansına bağlamak, çalışanların hesap verebilirliğini artırabilir ve çalışanları bireysel ve şirket hedeflerini karşılamaya ve aşmaya teşvik edebilir. Çalışanlarınız, katkılarının genel şirket başarısını nasıl etkilediğini bildiklerinde, işlerine daha çok bağlanacaklar.

Çalışan Toplam Ödülleri En İyi Uygulamaları

Şirketinizde toplam ödüller sunmaya hazır mısınız? Toplam ödül stratejisi ve yıllık hesap özetleri hazırlarken akılda tutulması gereken birkaç şey var.

1.    Çalışanlarınızın önemsediği faydalara yatırım yapın.

Ücret ve sosyal yardım planınıza bütünsel olarak bakmak, gelecek planlarınız konusunda daha stratejik olmanıza ve mevcut tekliflerinizdeki boşlukları belirlemenize olanak tanır. Bu ödülleri çalışanlarınız için tasarladığınızı unutmayın, bu nedenle mevcut programlarınızın mevcut ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için onlarla düzenli olarak iletişimde olun.

Strateji danışmanlığı firması Murdoch Mason Executive Search Group'un Yönetici Ortağı Aaron Cleavinger, "Çalışanlarınızdan kendileri için neyin önemli olduğunu öğrenin ve ihtiyaçlarına çözümler sağlayan toplam ödül programları oluşturun" diye tavsiyede bulunuyor. "Ardından, sürece bağlı hissetmeleri için çalışan girdileri ile şirket teklifleri arasındaki bağlantıyı erken ve sık sık iletin."

2.    Değeri şişirmeyin.

Çalışanlar için kişiselleştirilmiş toplam ödül tablolarınızı bir araya getirirken, parasal olmayan faydaların parasal değerini şişirmeye çalışmadığınızdan emin olun. Sınırsız ücretli izin (PTO) çekici bir avantaj olsa da örneğin 50.000 dolarlık bir fiyat etiketini garanti etmez. Gerçek değeri, günlük maaşlarının eşdeğerinin ne olacağını hesaplayarak ve bunu çalışanın geçen takvim yılında geçirdiği izin günlerinin sayısıyla çarparak tahmin edebilirsiniz. 

Muhtemel bir iş adayı için, önerilen günlük ücretini poliçenize veya teklifinize dahil edilen PTO günlerinin sayısıyla çarparak benzer bir yaklaşım benimseyebilirsiniz veya sınırsız bir PTO planı sunuyorsanız, çalışanlarınızın ortalama tatil günlerini kullanabilirsiniz. 

Cleavinger, "Programların gerçek maliyetleri ve faydaları konusunda şeffaf olun" diyor. "Çalışanlar, olumlu bir şekilde etkilenmediklerini hissetmezlerse, değeri aşırı vurgulama girişimlerini görürler." Hatta, ölçülmesi zor belirli bir teklif için bir değer oluşturmanıza yardımcı olması için çalışanlarınıza belirli bir programın veya politikanın onlar için ne kadar değerli olduğunu sorabilirsiniz.

3. Toplam ödülleri çalışanlara iletin.

Her çalışanın toplam ödül paketini hesapladıktan sonra, bunu onlarla paylaşmanız gerekir. Bazı şirketler, bildirimleri çalışanlarla dijital olarak paylaşmalarına olanak tanıyan yazılım sağlayıcılarına sahipken, diğer şirketler ekiplerine fiziksel bildirimler dağıtmayı tercih ediyor. Şirketiniz beyanları paylaşmaya karar verdiğinde çalışanlara kişiselleştirilmiş raporlarını nerede bulabileceklerini söyleyin ve gözden geçirmek için zaman ayırmalarını hatırlatın.

Çoğu şirket, çalışanların toplam ödüllerini genellikle performansa veya maaş incelemelerine veya mali yılın sonuna bağlı olarak yıllık olarak paylaşmayı seçer, ancak zaman çizelgesi tamamen size bağlıdır. Yöneticiler için, tüm ekip üyelerinin yıllık performans değerlendirmelerine getirmek için bu beyanların basılı kopyalarını yazdırmayı bir uygulama haline getirebilir veya açık kayıt sırasında her yıl çalışanlara güncellenmiş bir dijital kopya göndermeyi düşünebilirsiniz.

4. Ödülleri kategorilere ayırın.

Ödüllerinizi farklı kategorilere ayırmanız, beyanlarınızın okunmasını kolaylaştırabilir ve program boşluklarını belirlemenize yardımcı olabilir. Birçok şirket, ödüllerini beş kategoriye ayırmayı seçiyor: Ücret, yan haklar, performans, takdir ve çalışan gelişimi. Bununla birlikte, sizin, şirketiniz ve çalışanlarınız için en uygun kategorileri seçebilir veya tanımlayabilirsiniz.

Şirketiniz sunduğu her avantajın, çalışanlarınıza yardımcı olmak ve şirketinizin onlarla bir maaş çekinin ötesinde ilgilendiğini göstermek için tasarlandığını unutmayın. Bazı avantajlar belirli çalışanları diğerlerinden daha fazla etkileyebilse de tüm çalışanlarınızın kuruluşunuz tarafından desteklendiğini ve değer verildiğini hissetmesini sağlayan eksiksiz bir ödül paketi tasarlamak sizin işiniz.

Toplam ödül bildirimi, işletmenizin çalışanların kişisel ve profesyonel büyümesinde yaptığı finansal taahhüdün güçlü bir görsel hatırlatıcısı olabilir. Bunu çalışanlarınıza düzenli olarak iletmek, en iyi yetenekleri çekmek, elde tutmak ve dahil etmek için uzun bir yol kat edecektir.
 

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024