İmza deneyimleri çalışan bağlılığında fark yaratır!

Bir şirketin çalışanlarına sunduklarıyla bu iş ortamından mutlu olabilecek bağlı çalışanlarla bir araya gelebilmenin en iyi yollarından biri imza deneyimlerinin kullanılmasıdır. İmza deneyimi (bir organizasyondaki bütünsel çalışan deneyiminin görünen ayırt edici unsuru) çalışan bağlılığı üzerinde son derece önemli etkiye sahiptir. Organizasyonun kültürü, değerleri ve mirası konusunda güçlü ve tutarlı bir sembol olan imza deneyimi, nev’i şahsına münhasır olduğu için rakipler tarafından da taklit edilemez.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024