Eksik kalmamak için… Hibrit çalışmanın yanına hibrit yetenek yönetimini koymak gerek!

Favorilere Ekle
Hibrit yetenek yönetiminin anlamı, bildiğimiz sıradan salt yetenekli kişilerin yönetiminden çok verimli ve terfi edebilir diğer kişilerin de çekilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması amacıyla yapılan sistematik çabalar anlaşılıyor. Ancak işin ihtiyaçları, bunun çok ötesine ulaşıyor. Bu nedenle, geleneksel yetenekli insan yönetiminin ilerisini düşünerek, hibrit yetenek yönetimine doğru ilerlemek gerekiyor.