Eğitimleri performansa dönüştürmek (2)

Favorilere Ekle
Yazımızın birinci bölümünde, eğitim ve gelişim faaliyetlerinin getirisini ölçebilmenin getirilerini paylaşmış, ancak getiriyi ölçme çabasına girmeden önce gerçekten katma değer sağlayacak biçimde eğitim/gelişim planlaması yapabilmek için izlememiz gereken adımları paylaşmıştık. Bu adımları da; 1) şirket hedeflerine paralel bir gelişim stratejisinin geliştirilmesi, stratejik hedefler ile eğitim / gelişim faaliyetleri arasındaki bağlantıların kurulması, 2) eğitim gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi sürecinde, yönetici ve çalışanın işbirliği yapması yoluyla bu sürece çalışanın katılımının sağlanması ve 3) eğitim gelişim faaliyetlerinin hedeflerinin, beklenen çıktının net olarak tanımlanması başlıkları altında toplamıştık.