Temmuz - Ağustos 2001 sayısı

Temmuz - Ağustos 2001 Sayısı

Temmuz - Ağustos 2001 sayılı dergimizde yayınladığımız tüm makaleler.

Türkiye'de İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) Uygulaması

Günümüz dünyasında rekabet artık sınır tanımamaktadır. Globalleşme ile gündeme gelen “Küresel Dünya” olgusu; küresel rekabeti, kaliteyi, bilginin etkin y...

Lojistik Hizmetin Elektronik Ortama Taşınabilmesi

A Lojistik Sözleşmeleri Eğer lojistik hizmetin yönetimini üstlenen bir firma iseniz sözleşmeleri iki ana noktada toplamak gerekmektedir. Bunlar: a) Lojistik hizmet yönetimi...

İyi de Ne Bekler Bu İnsanoğlu?

Geçen sayıda insanoğlunun beklentilerinin nihai karar verme sürecine etki eden unsurların başında olduğunu görmüş ve insanların kendilerine, diğerlerinden farklı davr...

Değişimi Başarmak, Her yerde Mümkün

Uzun yıllar boyunca değişime direnmiş bir ulusun, yaşayacağı yarını sadece bir diğer güne kadar belirli olan, bilinmezler içinde yaşama mücadelesi veren bir ferdi ola...

Değişimin Önlenemez Yükselişi

Bu yazımda Türkiye’nin toplumsal krizlerden çıkış yolunun, rakamsal olmayan bir boyutunu; STK’ların değişim ve dönüşüm sürecindeki katkılarını değerle...

Dönme ve Öğrenme

Şu Melih Arat garip bir adam doğrusu. Geçen gün bir yazısını okudum ve kendimi kapana kısılmış hissettim. Dönüşler üzerine çok düşündürücü bir yazıydı. Bu a...

İşletmelerde Yeni Ücret Yapısı ve Oluşumu

Her şirketin kendisine ait genel ücret politikaları vardır. Bu genel politika; işletmenin yapısına, işlerin değerine, bağlı bulunduğu sektörün içerisinde bulunan di...

Kariyer Gelişimi Sürecinde Parlayan Yıldız: Outplacement

OUTPLACEMENT NEDİR? Outplacement; işgücü azaltılması, performans, fabrika kapanışı, yeniden yapılanma gibi değişik nedenlerle işlerinden ayrılmak durumunda kalmış k...

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Sibel Akaltun ve Eğitim Müdürü Ece Süeren Ok’dan org...

IV. Eğitimciler Zirvesi

Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi 15 16 Haziran 2001 tarihlerinde, Polat Renaissance İstanbul’da Haziran 1998 tarihinde birincisi ile Zirveler programı...

Doç. Dr. Oğuz Babüroğlu

Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi Temmuz Ağustos sayısının ”Portre” sayfalarında Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı şirketinin kur...