Şubat 2015 sayısı

Şubat 2015 Sayısı

Şubat 2015 sayılı dergimizde yayınladığımız tüm makaleler.

Adaletin olmadığı bir sisteme güven olmaz! Doğru bir seçme-yerleştirme süreci için ‘adil değerlendirme’ en kilit kelimenizdir...

Yetenekleri ve yaptığı iş arasındaki uyum seviyesi yüksek olan çalışanlar, doğal olarak daha verimli oluyorlar. Verimlilik seviyeleri arasındaki farklılıklar ise ekono...

Şirketinizde geleceğin beyin takımını nasıl oluşturursunuz?

Düşünün ki, kurumunuzda geleceğin yönetim ekibini oluşturmak için görevlendirildiniz. Her ne kadar yapacağınız iş ilk etapta kulağa çok zahmetli gibi görünse de as...

E-öğrenme’de zirve yaptık…

HRdergi’nin 7 yıldan bu yana başarıyla gerçekleştirdiği E-öğrenme Zirvesi, bu yıl da eğitim ve teknoloji konusundaki yeni eğilimlerin ve tartışmaların konuşulduğu...

İK’cının seçimindeki en büyük sakınca: Öngörü ve Önyargı ikilemi... Öngörü kılığına bürünmüş önyargılar

Geçtiğimiz yıllarda SHRM tarafından akademisyen ve profesyonellerden oluşturulan bir araştırma ekibi, organizasyonlarda gizlice hüküm süren fakat kimsenin farkında olmad...

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Yeni Nesil için Yeni Nesil Proje: ‘’Yeni Mezun Programı’

Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zühre Aydan Ayaz ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’de iki yıldır başarılı bir şekilde devam eden Yeni Mezu...

Geribildirim Analizi: Güçlü yanlarınızı ve yetkinliklerinizi ortaya çıkarmak için en eski ve geçerli yöntem (14. yüzyıldan beri)

Tarih boyunca insanların kendi güçlü yönlerini bilmeye çok az ihtiyacı oldu. Kişi belli bir pozisyon ve işle doğuyordu: Köylünün oğlu köylü, zanaatçının oğlu za...

Ödüllendirme Ligi’nde ‘para’ küme düştü!

İK dünyasında ödüllendirme sisteminin yüksek performansı ödüllendirmemesi durumunda büyük bir krizin ortaya çıkabileceği bir gerçektir. Ancak bunun daha da kötüsü...

Seçme-yerleştirme firmalarıyla etkili bir şekilde çalışmak: “Kimi Biliyoruz?”un ötesine geçmek

Şirketinizin dışarıdan yeni bir yöneticiyi işe alması gerekiyor. Ancak Deciding Who Leads (Kimin Yöneteceğine Karar Vermek) isimli kitabımı yazarken topladığım piyasa...

Yetenek Yönetimi’nde görünmeyenleri ‘strateji’yle görünür kılın!

Stratejik yetenek yönetimi sadece verimli ve terfi edebilir kişilerin belirlenmesinin, geliştirilmesinin ve elde tutulmasının bir adım ilerisine gider. İşin nasıl yapıld...

Çalışanlar bağlılık için ‘anlam’ ister!

Günümüzün bilgi çağında pek çok uyarıcı ile karşı karşıya kalsak da, çoğumuz hala anlam ya da amaç peşindeyiz. Çalışanlar sürekli olarak, paranın kendileri i...

İhtiyaç analizini doğru yapamıyorsanız eğitime bütçe ayırmayın!

Eğitimlerin dışarıdan veya kurum içinden sağlanması noktasında ilk olarak “doğru desteğin” nerede olduğuna bakarak başlamalısınız. Şöyle düşünün, çalışa...

Değişim Yönetiminde Duraklı Denge Modeli: Hız tuzağına düşmemek için…

Günümüz iş dünyasında giderek hızlanan bir örgütsel değişim yaşanıyor ve sonuçta hem sistemler hem de çalışanlar zorlanıyor. Bu gelişmeyi tanımlamak için bir t...

“Çeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Sahada Kazanmak: Barilla’nın öncelikleri...”

Bundan tam 138 yıl önce, 1877 yılında kurulan Barilla’nın yakaladığı sürdürülebilir başarı, tesadüf değil: Dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin, tüketim...

Stratejik mükemmellik yolunda İK’nın önüne çıkanlar

Bu makalede, şirketlerin İK departmanlarını stratejik mükemmelliğe ulaştırabilecek koşulların ele alındığı kurumu, çalışanı ve değişim araçlarını içeren yen...