Stratejik mükemmellik yolunda İK’nın önüne çıkanlar

Bu makalede, şirketlerin İK departmanlarını stratejik mükemmelliğe ulaştırabilecek koşulların ele alındığı kurumu, çalışanı ve değişim araçlarını içeren yeni bir yönetim modelini tartışacağız. Tüm stratejik yanlarıyla İK departmanını ele alacağız; değişim araçları olarak ise yenileme araçlarına değineceğiz. Stratejik İK hem başarı potansiyeli hem de temel yeterlilik haline gelmek için tüm şartları yerine getirmektedir. Dar anlamda bakılacak olursa, İK şirkette var olan yeterliliklerin geliştirilmesi için temel oluşturur; ancak burada ele alınan geniş anlamıyla personel yönetiminin kendisinde bulunan beceri ve kaynaklar da temel yeterlilik haline getirilebilir. Nasıl ki, şirketin elinde bulunan teknik beceriler yeni ürün ve yöntemlere dönüşür ve şirkete başarı kazandırırsa, aynı şekilde çalışan yeterliliği de şirkete rekabet avantajı kazandırabilir.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024