Geribildirim Analizi: Güçlü yanlarınızı ve yetkinliklerinizi ortaya çıkarmak için en eski ve geçerli yöntem (14. yüzyıldan beri)

Favorilere Ekle
Tarih boyunca insanların kendi güçlü yönlerini bilmeye çok az ihtiyacı oldu. Kişi belli bir pozisyon ve işle doğuyordu: Köylünün oğlu köylü, zanaatçının oğlu zanaatçı oluyordu, gibi… Ama artık kişilerin önünde seçenekler var. Nereye ait olduğumuzu bilmek için güçlü yönlerimizi bilmemiz gerekiyor. Güçlü yönlerinizi keşfetmenin tek yolu geribildirim analizidir. Kilit bir karar aldığınızda ya da kilit bir adım attığınızda, ne olmasını beklediğinizi yazın. Dokuz ya da 12 ay sonra, beklentilerinizle gerçek sonuçları karşılaştırın.