Bilgi Çalışanlarının Yönetilmesi ve Değerlendirilmesi

Favorilere Ekle
Bir organizasyonda bilgi birikimleri, bilgilerini kullanma yetkinlikleri ve yaratıcılıkları ile şirkete rekabetçi üstünlük sağlaması beklenen bilgi çalışanları (bilgi profesyonelleri ve bilgi işçileri) organizasyonun diğer çalışanlarından farklı insanlardır. Bu farklılıkların çoğunluğu, bilgi işinin belirgin özelliklerinden kaynaklanmakta ve bilgi çalışanının iş planlama, yaratıcı ve analitik sorun çözme ve karar alma ile insanlara etkileşimleri ile ilgili yeteneklerini yansıtmaktadır.