Kadın Liderliği Üzerine...

Çevremize baktığımız zaman ne gördüğümüz ve anladığımız, bizim bakışlarımızın hangi bilgiler ve inanç kavramları içinde dinlendiğine bağlıdır. İnanç kavramları hem kadınları hem de erkekleri yönlendirmeye olanak yaratır; hem de onların ne yapabileceklerine, yaptıklarına ve de yapmak zorunda olduklarına sınırlamalar yaratır. Burada ilginç olan, şimdiye kadar olan sınırlamalar bir yandan kadınların toplumdaki özgürlüğünü sınırlarken öte yandan erkeklere çok daha fazla bir özgürlük alanı yaratmıştır. Bunun sonucu olarak da kadınların tarihteki, toplumdaki, politikadaki, bilimdeki ve de organizasyonlardaki yeri oldukça sınırlı olmuştur. (Burada organizasyonlar kavramı, toplumun merkezi ekonomik üretim birimlerini, işyerlerini, değişik şirketleri, kurumları kapsıyor.)

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024