Neuro Linguistic Programming Zihin, dil ve davranışlar arasındaki ilişkinin yaşamımız ve yaptıklarımız üzerindeki etkisini tarif eden NLP (Neuro Linguistic Programming) kavramının İnsan Kaynakları uygulamalarındaki yerini ABD’de bu konuda eğitim alan Anadolu Hayat Sigorta A.ş. Eğitim Müşaviri Volkan Çubukçu ile konuştuk