Yetenek uçurumu sorunu ile baş edebilecek bir İK aranıyor!

Favorilere Ekle
Yetenek yönetimi kurumsal ve finansal başarı için her zamankinden daha önemli. İş dünyası küreselleştikçe iş anlayışı da her zamankinden daha karmaşık oluyor ve ayak uydurmak için daha çok bilgi ve uzmanlık gerektiriyor.

Kişilerin, takımların ve kuruluşun hedefleri doğrultusunda görevlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesine elverişli bir ortamın yaratılmasından, geliştirilmesinden ve yönetiminden İK sorumludur. Küresel ortamda başarılı şirketler ''çalışmak için ideal yer'' olarak görünmenin önemini anlıyorlar. En iyi ve parlak çalışanları cezbetmeye ve elde tutmaya çalışan bir İK, güçlü bir takım ve işveren markası oluşturmakta ve muhafaza etmekte çok önemli rol oynar.

Küresel ortamda şirketler arasındaki ilişkiyi hızlandıran, gelişmiş ülkelerden yükselen pazarlar lehine ekonomik büyüme ve demografilerde dramatik bir kayma gördük. Günümüzde, Fortune 50 kuruluşlarının neredeyse tamamı cirolarının ve kârlarının çoğunluğunu Kuzey Amerika dışında yaratmaktalar. ABD'deki orta ve küçük işletmeler bile artan bir biçimde ürünler ve hizmetler yaratıp, geliştirip denizaşırı dağıtmaktalar. Bu nedenle, İK profesyonelleri yeteneğin her yerde bulunabileceğini artık takdir etmekteler.

Yetenek bugün uluslararası sınırlar ve ekonomik başarı bakımından kaygan bir zemindedir. Yeteneğin ve kariyerin artık sınırı yoktur. Kişiler küresel fırsatlara kaymakta ve küresel şirketlerin ihtiyaçları olan becerileri geliştirmekteler. Kişiler neyin yapılması gerektiğinin ve çalıştıkları kurumun gelecekte ne yapacağının tanımlanmasına katkıda bulunmaktadırlar. Şirketler küreselleştikçe ve işgücü ülke sınırını aştıkça yetenek işin ‘kilit farklılaştırıcısı’ oluyor.

İK profesyonelleri aynı pazarda rekabet ederken aynı fırsatı elde etmek için coğrafyaya bakmaksızın aynı araçlara ve eğitime sahip olmadırlar.
İK lideri; kuruluş ve İK fonksiyonu arasındaki dengede temel bir rol oynar. Biz İK profesyonelleri çift rol oynarız. Birisi kurumsal başarıya odaklı yönetim, diğeri ise sağlıklı işe alım faaliyetlerini savunmaktır. İK kurumsal meselelerin tüm kapsamını bilir ama aşılması gereken zorluk; yönetimin, çalışanların ve müşterilerin beklentilerini gerçekte dengelemektir.

İK’cıların karar ve inisiyatif alabilen küresel zihniyete sahip olmaları gerekiyor.

Bu küresel bir şirkette liderlik eden İK liderlerini veya sadece yerel işleri yönetenleri ilgilendiriyor. Gerçek olan şudur ki; İK profesyonelleri olarak yetenek pazarında ve etkin işyeri uygulamalarında, yerel öncelikleri ve uygulamaları da dikkate alarak, ''küresel'' düşünmek zorunda olduğumuz bir çerçeve içinde faaliyet göstermeliyiz. Küresel İK liderliği ifadesi aynı zamanda İK liderlik rolünün iş dünyası içinde çok boyutlu sorumlulukları da içeren dönüşümü yansıtmaktadır. İfade, İK meslektaşları için aralarındaki dayanışmayı genişletmekte ve en iyi uygulamaların paylaşımını sağlamaktadır.

Öncelikle bir İK yöneticisi küresel zihniyete ve iş becerilerine sahip olmalı; üst düzey yöneticilerin ve çalışanların arasında da bu zihniyetin ve becerinin gelişmesi için gayret etmelidir. Küresel iş zekası ve kültürler arası yaratıcılık; küresel İK liderlerini diğerlerinden ayıran en önemli yetkinliklerdir. Bunun anlamı, küresel insan kaynağını yönetme esnekliği ve yeteneğine sahip olmak demektir.

Sınırlar ötesindeki kişilerle bağ kurabilecek etkin iletişim becerilerine sahip olmak demektir, ki bu yabancı dil becerilerinin (elbette yararlıdır) ötesindedir. Fakat daha önemlisi, bu, eyleme, sonuçlara ve etkin ortaklıklara gidecek samimi ve özgün ilişkilerin kültürel farklılıklara olan karşılıklı saygıya dayandırılması ile ilgilidir. Bu tür ilişkiler ile her iki taraf da değer üretir.

Bizim rollerimiz çok boyutlu sorumlulukları içerecek biçimde dönüşüyor ve bir ilişkide tavsiye sunarken diğerinde ciro yaratıcı hizmeti veriyoruz. En etkin liderleri bir araya getirdiğimizde İK olasılıkları sonsuz ve sadece iş birliği yapabilme yeteneğimizle sınırlı.

İK’cıların yaşadığı en büyük küresel zorluk; yetenek ve beceriler uçurumudur. 

Elbette her ülkenin kendi şartlarına göre farklı zorluklar hiyerarşisi vardır. Ama ben burada global çerçevede İK profesyonellerin karşılaştığı en büyük zorlukları sıralamak isterim.

• Yetenek uçurumu sorunu… Dünyanın her yerinde insanlar yetenekli çalışanları bulmanın ve onlar için rekabet etmenin zorluklarından bahsediyorlar.
• İşyerinde daha önce hiç görülmemiş kuşaklar karışımını yönetmek. Şu anda tarihte ilk defa işgücünde dört farklı kuşak var ve birkaç yıl sonra bu sayı beş olacak.
• Baby Boomer kuşağına ait beyin kaybının yönetimi… Şimdi ABD'de her gün 10 bin çalışan 65 yaşına giriyor ve bu 20 yıl daha sürecek. İşverenler bu denli zengin deneyimi, olgunluğu ve sağduyuyu işlerine zarar vermeksizin aniden kaybetmekten korkuyorlar.
• Eğitim fırsatı uçurumu. İş dünyası ve hükümetler bu meseleyi bir kriz olarak görüyorlar.