2021’in en kritik 6 İK trendi

Geçen yıl liderlere 2020'de enerjilerini neye odaklayacaklarını sormuş olsaydınız, muhtemelen salgın, ekonomik bozulma, ülke çapında sosyal huzursuzluk veya akıl sağlığı krizi, listelerinin başında olmazdı.

2020'de öğrenilen pek çok dersten biri, geleceğin neler getireceğini tahmin etmenin çok zor olabileceğiydi. Göz atmamız gereken bir kristal küremiz olmasa da işte 2021'de işyeri uygulamalarını şekillendireceğine inandığımız altı trend ve bunlara hazırlanmak için neler yapabileceğinize dair ipuçlarını paylaşmak istiyoruz.

1. İK ve çalışma esnekliği için yeni sorumluluklar
2. Çalışan refahına daha fazla odaklanma
3. Çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek için ‘sürekli eylem’ 
4. Uzaktan çalışmanın devamı
5. Artan esnek çalışma karmaşıklığı
6. İşyeri uygulamalarını yükseltmek için iş baskısı

1. İK ve çalışma esnekliği için yeni sorumluluklar

2020 sonbaharında, ülke genelinde yaklaşık 60 CHRO, uyum ve etik yöneticileriyle çalışma şansına sahip oldum. Bu yılki olaylar, İK ve esnek çalışma uzmanlarının bir zamanlar siyaset, akıl sağlığı, ebeveynlik, eğitim sistemi, çocuk bakımı ve sosyal adalet gibi kendi alanlarının dışında değerlendirilen konuları da ele almasını zorunlu hale getirdi. Bu zorluklar, İK ve uyum uzmanlarının rollerini genişletti. Bu yeni sorumlulukların bundan sonra da kalıcı olacağı kesin gibi görünüyor. 

Çocuk bakımı desteği / kaynakları için İK’yı arayan çalışanlara ve şirketin önyargılarla nasıl mücadele ettiği ve kapsayıcılığı nasıl teşvik ettiği hakkında bilgi soran insanlara hazırlıklı olun. İK uzmanlarının, işyeri güvenliği ve sağlığı, zihinsel sağlık ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularına daha fazla odaklanmalarını gerektirecek bir sürece giriyoruz.

2. Çalışan refahına daha fazla odaklanma

COVID-19 salgını, kuruluşların güvenli ve sağlıklı bir işyerine sahip olmanın ne anlama geldiğini yeniden düşünmelerini sağladı. İş gücünün sürdürülebilirliğini ileriye taşımak için birçok işveren, geleneksel olarak yaralanma ve hastalıkları önleme odak noktasından daha bütünsel bir çalışan sağlığı görüşüne doğru ilerlemeye devam edecek. Bazı işverenler için bu, çalışanın zihinsel ve fiziksel sağlığı, çocuk bakımı, yaşlı bakımı veya esnek çalışma düzenlemeleri ile ilgili yeni programları ve güçlendirilmiş faydaları içerebilir. Diğerleri hem çalışan bağlantısını hem de güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışma alanlarının ve toplantıların tasarımını ve kullanımını yeniden tasarlayacak. Tükenmişliği önlemek için çoğu kişi işten ayrılma veya toplantıdan uzak olma zamanlarına odaklanmalarını artıracak.

Çalışan refahının nasıl destekleneceği konusunda proaktif konuşmalar yapmaya hazırlıklı olun; politikaları, uygulamaları ve faydaları gözden geçirmek; işyeri konaklama taleplerini ele alma konusunda eğitim yöneticilerine yeni yetkiler vermek ve çalışanlara sağlık, güvenlik ve zindelik konusunda eğitimini sağlamak.

3. Çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek için ‘sürekli eylem’ 

Özellikle Amerika’da 2020'de yaşanan ırkçı tartışmalar ve eşitsizlikle ilgili endişelerin hemen ardından, birçok şirket güçlü kamuoyu açıklamaları yaptı ve çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek için “sürekli eylem”leri taahhüt etti.

Aslında, birçok şirket ve kurum bu konularla ilgili konuşmalara ev sahipliği yaptı ve yalnızca iş yerinde sırf bu konuya adanmış pozisyonlar oluşturdu.
2021'de çalışanlar, şirket içi çalışmalarını derinleştirmek ve genişletmek için işverenlerinden şunları talep edecek: Çalışan ve liderlik kademelerinde çeşitliliği artırmak, eşitliğe engel oluşturabilecek süreçleri incelemek (işe alma, geliştirme ve ilerleme programları gibi), süreçlere dahil olmak, hem gizli hem de açık taciz ve ayrımcılık eylemlerini önleme.

Çalışan deneyimi yolculuğunuzda ayrımcılık ve gizli önyargıyı yeni metotlarla ele almaya hazır olun. Kapsayıcı olduklarından ve önyargılara karşı koruma sağladıklarından emin olmak için işe alma, ücretlendirme, geliştirme ve ilerleme politikaları ve uygulamalarını tekrar gözden geçirin. Çeşitliliği, eşitliği sağlayan ve kapsayıcı bir iş yeri olmanızı destekleyen programlar aracılığıyla tüm çalışanları bu çabaya dahil edin.

4. Uzaktan çalışmanın devamı

COVID-19'un doğrudan etkileri - devlet kısıtlamaları ve şirketlerin, özellikle bir aşı yaygın olarak bulunana kadar çalışanların güvenliğini ve sağlığını koruma arzusu - gereği şirketlerin hemen hemen hepsi 2021'de uzaktan çalışma seviyelerini artırmaya devam edecek.

Ancak gereksinimler bir yana, birçok kuruluş, bir dereceye kadar uzaktan çalışmanın gelecek için kazan-kazan olabileceği konusunda karar aldı. Yöneticiler uzaktaki ekiplerle çalışmanın zorluğundan da bahsetse de verimlilik 2020'de sabit kaldı, hatta arttı. Anketler, çalışanların %80'inin en azından ara sıra uzaktan çalışmaya devam etmek istediğini ve %58'inin de birincil çalışma yöntemleri olacağını umduğunu gösteriyor.

O halde, CFO'ların %74'ünün çalışanlarının bir kısmı için COVID sonrası uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmeyi planlaması şaşırtıcı değil. Ekip yönetimi ve iş birliğini mümkün kılmak, uyum çabalarını kolaylaştırmak, işyeri eğitimi vermek ve dağınık bir iş gücü arasında kültür ve çalışan katılımını sağlamak için yeni beceriler oluşturmaya, yeni süreç ve teknoloji çözümlerini uygulamaya hazır olun.

5. Artan esnek çalışma karmaşıklığı

Pek çok kuruluşun son derece farkında olduğu gibi bazı ülkeler, iş hukuku ve uygulamasındaki esnek çalışma boşluklarını gidermek için artan bir şekilde yasalar çıkarmaktadır. 

COVID-19 güvenliği, taciz karşıtı eğilimleri önleme, ücretlendirmede ve yönetimde şeffaflık ve veri gizliliğini koruma, ayrımcılığa karşı koruma içeren bu yasa çalışmaları özellikle global şirketlerde süreçleri rahatlatacak gibi görünüyor.

Özellikle önyargı ve eşitsizlikle (ırk ve cinsiyet ayrımcılığı, ödeme uygulamaları şeffaflığı gibi) mücadele etmek için yerel düzeylerde devam eden düzenleyici faaliyetlere hazırlıklı olun ve bunları sağlamak için politikalarınızı, prosedürlerinizi ve eğitimlerini düzenli olarak gözden geçirin. 

6. İşyeri uygulamalarını yükseltmek için iş baskısı

Düzenleyici yetkiler, işyeri politikaları ve uygulamalarının güçlü itici güçleri olsa da iş baskıları giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Üst düzey yetenekler için verilen şirketler arası savaşta, çalışanlar bir şirketin markasına işveren olarak öncelik veriyor: %86'sı kötü bir itibara sahip bir kuruluş için başvuruda bulunmayacaklarını veya çalışmaya devam etmeyeceklerini söylüyor.

Özellikle Z Kuşağı’nın sosyal adalet vurgusu nedeniyle çalışanların, adayların, STK’ların, hissedarların ve halkın gözünde daha iyi bir isme sahip olmak için şirketler uygulamalarını ve işyeri kültürlerini yeniden tasarlayacaktır. 

Kapsayıcı, etik ve sürdürülebilir bir çalışma ortamını desteklemek için değerlerinizi, politikalarınızı ve uygulamalarınızı yeniden tasarlamaya hazır olun. Bunun en iyi yollarından biri kıyaslama çalışmaları yapmaktır. 

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024