Üstün performansın yolu etik ve motivasyondan geçiyor...

Favorilere Ekle
Her organizasyonun, performansın zirvesine ulaşabilmek ve orada kalabilmek için mecburiyetten ve rekabetten kaynaklanan ihtiyaçları var. Bunun da iki talepsel kriteri bulunur. Bunlardan ilki; müşteriler ve hissedarlar için iyi olan, herhangi biri için de kötü olmayan sonuçların sürekli gerçekleştirilebilmesini gerektirir. İkinci kriter ise; etik, ehliyetli ve motivasyonlu bir tavırla her zaman sonuçların takip edilmesini gerekli kılar. Her iki kriterlerin de bir arada yerine getirilerek performansın zirvesine ulaşılması amacını yüce hale getirmesi gerekir.