Penti’nin perakendenin En İyi İşvereni olma serüveni

Favorilere Ekle

Great Place to Work®’te güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu boyutlarında yapılan analiz çalışmasının sonucunda ‘En iyi İşveren’ listesinde üst üste yer almamız tesadüf değil. Senelerdir, yatay hiyerarşiyi önemseyerek farklı departman ve unvanlardaki Pentililerin bir araya geldiği takımlar ile şekillendirdiğimiz organizasyonumuzla, katılımcılığa ve şeffaflığa dayanan bir kültür üzerinde çalışıyoruz.

Penti olarak yetmiş seneye dayanan köklü kültürümüzden güç alarak, ülkemizin sınırlarını aşan markamız ile kanal bağımsız tekil müşteri deneyimi sunan bir moda perakende şirketi olma hedefine yürüyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı toplam 600 mağazamız, üretim tesislerimizde ve merkez ofisimizde çalışan toplam 4 bin Penti’li ile bu ortak amaç için çalıştığımızın farkındayız. Bu yolculuktaki en temel güç kaynaklarımızın köklü Penti kültürü ve yönetim anlayışımız olarak son yıllarda uygulamalarımızı dayandırdığımız Kyosei felsefesi olduğunu söyleyebilirim.

Yönetim felsefemiz Kyosei’nin karşılığı olan “ortak fayda yaratmak için birlikte yaşamak ve çalışmak” anlayışının bu dönemde bize doğru yolu gösterdiğine inanıyoruz. Kyosei ile beraber, değerlerimiz arasında rekabet, iş birliği, ortak akıl kavramları ile beraber yer alan güven, kadınların toplum içerisindeki konumlarını güçlendirmek için çalıştığımız güç ve yenilikçiliğe atıfta bulunduğumuz cesaret değerlerimizle birleştiğinde Penti’nin en iyisini, ekip arkadaşlarının en iyisini ortaya çıkarmaya çalışan insanlar görüyoruz.

Daima ortak akla inandık

Great Place to Work®’te güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu boyutlarında yapılan analiz çalışmasının sonucunda ‘En iyi İşveren’ listesinde üst üste yer almamız bu anlamda bir tesadüf değil. Ortak akla dayanan, karar kalitemize doğrudan etkisi olduğuna inandığımız şeffaflık, Penti kültüründe önemli bir yer tutuyor. Yatay hiyerarşiyi önemseyerek farklı departmanlar ve farklı unvanlardaki Pentililerin bir araya geldiği takımlar ile şekillendirdiğimiz organizasyonumuzla, katılımcılığa ve şeffaflığa dayanan bir kültür üzerinde son senelerde çalıştık. Aynı zamanda #hepbirlikte olma duygumuzu pekiştiren uygulamalar tasarlarken de ortak akla daima inandık. Farklı unvan ve kıdemdeki çalışanlarımızın gönüllü katılımlarıyla oluşan Penti Meclisleri’nin ürettiği fikirleri çalışan deneyimi süreçlerimize doğrudan uyguladık.

Şirketimizin genetik kodlarında olan kolektivizm, birlikte çalışmak, adanmışlık, sürekli gelişime ve yeniliğe yönelmek ve koşullar her ne olursa olsun uyum sağlayabilmek, zor zamanlarda da yönümüzü bulmamızda en önemli yol göstericimiz oldu. Bunun somut çıktılarını da gerek iş sonuçlarımızda gerek Great Place to Work gibi araştırmalar neticesinde görebiliyoruz.

Son iki senede mağaza, merkez ve üretim çalışanlarımızın katılımı ile yer aldığımız bu araştırmada Türkiye’nin en iyi işyerlerinden biri olmak bize gurur ve güç veriyor. Üstelik bunu üç lokasyondaki çalışanlarımızın tümü ile başaran ilk şirket olarak ve bu sene de listedeki tek moda perakende şirketi olarak başarmak “en iyilerin Penti’si” söylemimizde ne kadar haklı olduğumuzu da gözler önüne seriyor.

Pentili her yöneticinin asli işi insan yönetimi araçlarını uygulamak

Bu başarıyı elde ederken, yetenek ve insan yönetimi alanındaki uygulamaların şekillendirilmesinden uygulama aşamasına kadar her adımını yöneticilerimizin ajandasına sokabilmek doğru yapabildiğimiz noktalardan biriydi. İnsan yönetimine ilişkin araçlarımızı uygulamanın Pentili her yöneticinin asli işi olduğunu söyleyebilirim.

Yetenek ve çalışan deneyimi bizim için her yöneticinin ajandasındaki ana gündemlerden biri olduğu gibi stratejisi ve uygulama sonuçları da icra kurulu seviyesinde takip edilir. Açık iletişim, halden anlamak, başkasının iyiliği için özveride bulunmak yöneticilerimizden beklediğimiz tutum ve davranışlar. Bunun yanı sıra, benimsediğimiz Kyosei felsefesi doğrultusunda ortaklık hissi oluşturmak, adanmışlık yaratmak, sürekli gelişime odaklanan bir kültürü inşa etmek, tedarikçilerimizi Pentili hissettirmek de en iyi işverenlerden olmamızı sağlayan diğer ögeler oldu.

Kyosei felsefesini temel alan #hepbirlikte mottomuzun ve Penti kültürünün, büyüyen ve hızla dönüşen yolculuğumuzda bizim ayrıştırıcı özelliğimiz olduğunun farkındayız.