“Öğrenen Organizasyon İlkelerinin, Kurum Kültürü ile İlişkisi”

Favorilere Ekle
Yönetim biliminin gelişimi hızla sürmekte ve çok hızlı değişen dünyamızda yeni fikirler her alanda etkinlik ve verimlilik sağlama adına durmaksızın gelişmektedir. Artık tek başına insanların değişimi yakalaması mümkün gözükmemektedir. En büyük neden olarak görülebilecek bu sebepten ötürü yaklaşık kırk yıldır literatürde yerini almış olan öğrenen organizasyon (terimin resmi olarak kabulü Avrupa Öğrenen Organizasyon Komitesi (ECLO) tarafından 1994’te yapılmıştır.) kavramı son yıllarda işletmelerin kurtuluşu olarak görülmeye başlanmıştır.