Mülakat Sürecinde Görüşmeci Yola Çıkarak Yapılandırılmış Mülakat Geliştirme

Hızla değişen iş dünyasında kötü eleman seçimi, ticari örgütlerin daha sonra telafi edemeye cekleri bir lükstür. İşe alma, transfer, terfi ve işten ayırma olaylarını kapsayan seçme süreci içinde ulaşılan kararların etkinliği, eğitim süreci, iş bırakma, devamsızlık, iş güvenliği, iş do yumu ve iş performansı gibi organizasyona özel kavramlar ile iç içedir. Tüm bunların doğal sonucu olarak, örgütsel hedefler her zaman personel seçimi sürecini etkilemektedir.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024