Kariyer Planlama

Kariyer Planlamayı Nasıl Tanımlıyorsunuz? Kariyer Planlama, kişinin, şirketin geleceğe dönük hedefleri ile, kendi bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlanarak; yapmakta olduğu işi daha iyi yapabilmesi için mevcut yeterliklerinin geliştirilmesi ve ileride üstlenebileceği pozisyonlar için gerekli yeni yeterliklerin kazandırılmasıdır. Kariyer planlama şirket içindeki tüm çalışanlar için yatay ve / veya dikey kariyer olanağı yaratmayı hedefler.

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024