İşe alımda neleri yanlış yapıyoruz?

Favorilere Ekle
Yetkinlik bazlı değerlendirme yöntemlerini hayata geçirmek isteyen İnsan Kaynakları yöneticilerinin en fazla endişelendiği nokta, bu konuda herhangi bir yasal prosedürün olup olmadığı… Yetkinlik bazlı bir aday değerlendirme süreci, yapısal olmayan bir mülakat sürecinden çok daha az yasal risk taşıyor. Önceden belirlenmemiş sorular ile adayı değerlendirmeye dayanan bir mülakatın çok daha önyargılı, duygusal ve çelişkili kararları beraberinde getireceği unutulmamalı.