İnsan Kaynakları Yönetimi ve Bilişim Teknolojisi

Bugün her uzmanlık alanında olduğu gibi, insan kaynakları yönetiminde de bilgisayar teknolojisi kaçınılmaz bir biçimde önemini arttırmaktadır. Bu gelişme yine birçok alanda olduğu gibi bu alanda da bazı gerçeklerin üstünü kapatabilmekte, özellikle bu alanda yeni çalışmaya başlamış kişilerin yanlış yönlenmelerine neden olabilmektedir. Öyle ki; bilgisayar, hele hele web bağlantısı ve web üzerinde çalışan insan kaynakları yazılımı olmadan insan kaynakları yönetimi konusunda başarılı olunamayacağı gibi iddialar duyulurken, çalışmalarında başarısızlığa uğramış bir insan kaynakları uzmanı bu başarısızlığının salt yazılımın kötülüğünden kaynaklandığına kendisi de inanabilmektedir. İşte bu nedenlerden, “teknoloji” kelimesinin anlamı ve kapsamı üzerinde bir kez daha durulmasında; “bilişim teknolojisi”nin, “insan kaynakları teknolojisi” ile ilişkisi ve bilişim teknolojisinin insan kaynakları yönetimindeki rolünün irdelenmesinde yarar görülmektedir.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024