Toplam Kalite Kültürü Elemanları ile Örgüt Çalışanlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

“Kalite yönetimi” terimi, sözcüklerden de anlaşılacağı üzere sadece yönetim biçiminin kalitesi anlamındadır ve örgütlerde yeni bir kültürel sistemin, “kalite kültürünün” oluşumuna bağlıdır. Juran’ın (1989, s. 302) net olarak vurguladığı gibi “1980’ler kalite yönetiminde devrimci değişimlerin yaşandığı ve iş planlarının şekillendirilmesinde kaliteye ulaşılması, kalitenin arttırılmasının temel amaç olduğu bir dönemdir.” Kalite yönetimi “... her düzeyde performansın arttırılması için (...) bir örgütte tüm çalışanların katılımı ile ve sürekli iyileştirme aktivitelerinin” (Almaraz, 1995, s. 19) gerektiği biçimde yerine getirilmesine bağlıdır. Bu yeni kültürü oluşturma süreci aynı zamanda Japonca “kaizen” sözcüğünün anlamının karşılığıdır (Imai, 1986).

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024