İnsan Kaynakları Uygulamalarında Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Önemi ve

Seçme ve Yerleştirme”, İnsan Kaynakları fonksiyonlarının en önemli süreçleri arasında yer almaktadır. Türkiye’de de İnsan Kaynakları fonksiyonları arasında en hızlı gelişim kaydeden süreç olma niteliği halen devam etmektedir. Bu hızlı gelişimin altındaki sebep leri, Seçme ve Yerleştirme sürecinin İnsan Kaynakları fonksiyonlarına getirdiği katma değerde aramak gerekir. Seçme ve Yerleştirme, İnsan Kaynakları uygulamalarının getirdiği katmadeğer açısından ele alındığında geri dönüşüm hızı, ekonomik katkısı en yüksek olan ve en kolay gözlemlenebilen süreç olma özelliğindedir. İşverenler her seviyede işe aldıkları çalışanla rının performanslarını, çalışan işe başladığı günden itibaren gözlemlemek şansına sahiptir.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024