Eğitim sonrasında bilgiler neden kaybediliyor?

Favorilere Ekle
Çalışanlara eğitimler verilse de, eğitim sonrasında ölçümleme yapılsa da eksik kalan bir şeyler var. Eğitimde verilen bilgiler eğitim salonu ile işin yapıldığı yer arasında bir yerlerde kayboluyor. ASTD’nin (American Society for Training and Development) yaptığı araştırmalara göre eğitimde öğrenilen bilgilerin %60 ile %90’lık oranı işe aktarılamıyor. Eğitime harcanan para da, zaman da bilgilerle birlikte boş bir alana savrulup harcanmış oluyor. Bu nasıl önlenebilir?