Değişimi yaratanlar: Kurumlarınız değişime hazır mı?

Favorilere Ekle
Bu sayımızda kurumsal değişime, değişimin kurumlarda yarattığı pozitif etkiye odaklanacağız. İlk yazımızdan itibaren takip ediyorsanız kurumsal değişimi tanımlarken hayal etmenizi istemiştik: Kurumun her departmanıyla değişimi kucakladığı, değişimden enerji aldığı ve motive olduğu, tıpkı bir zincirin halkaları gibi ortak vizyon ve hedef için birbirini tamamladığı ve desteklediği bir ortam hayal edin. Kültürü değişmek ve değişimle varolan bir kurum olmanın yolu bu ortamı yaratabilmekten geçiyor.