Değişim için Gereken Atmosferi Yaratmak

Favorilere Ekle
Bugünün şirketlerini geliştirme çabalarının hepsi çalışma şeklinde büyük değişimler gerektirir. Değişimi etkili bir şekilde yönetmek İnsan Kaynakları Yöneticilerinin kariyerleri için çok önemlidir. Değişim ihtiyacı farkedildiğinde ve değişim yönleri belirlendiğinde uygun atmosferi yaratmak için atılabilecek dokuz adım var.