Çalışanlarınız Uçurumun Kenarında Olabilir

Favorilere Ekle
Bugünün çalışma modelleri daha takım odaklı olduğu için, bireyler arası ilişkilerde gerginlikler ve şiddet olayları sık sık gündeme geliyor. 1996 yılında, Amerika İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre, şiddet olaylarında sözel tehditler %39’luk bir yüzdeye sahip.