Çalışanların E-öğrenmeyi Benimsemelerine Etki Eden Faktörler

Favorilere Ekle

 

-- BU BİR ADVERTORIAL'DIR --
 
1964'te Victor Vroom'un öne sürdüğü Beklenti Teorisi'ne göre motivasyonun üç bileşeni vardır: Beklenti, işe yararlık ve değer. Beklenti bir çalışanın eğitime katılarak yeni bilgi ve beceriler kazanacağına olan inancıdır. İşe yararlık, eğitim aktivitelerinde kazanılan bilgi ve becerilerin getireceği olumlu kazanımlardır. Son bileşen olan değer ise, çalışanın bu kazanımlara ne kadar önem verdiği ile ilgilidir. Bu kazanımlara örnek olarak, iş arkadaşlarından göreceği saygı, maaş artışı ya da yükselen iş performansı verilebilir.

Devamı için fotoğrafa tıklayınız.