Stratejik İK Yönetimi’ne ilişkin her şey…

 
HRdergi olarak 4 Mart tarihinde Assessment Systems ve Masters Training International’ın
Resmi Sponsorluğu’nda gerçekleştirdiğimiz “3. Stratejik İK Yönetimi Zirvesi”nde
konuyla ilgili uygulama örneklerini ve yeni eğilimleri masaya yatırdık.

Kurum stratejilerinde inovatif İK

Zirvenin açılışını, Baltaş Grubu Kurucu Ortağı Prof. Dr. Zuhal Baltaş, “Şirket Stratejilerinde İnovatif İK” başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirdi.

Konuşmasına şirketlerin stratejileriyle geleceğe yön vereceğini söyleyerek başlayan Zuhal Baltaş konuşmasında; iş stratejisinin önemi, İK’nın stratejideki rolü ve inovasyon başlıklarına ayrıntılarıyla yer verdi.

Günümüz dünyasında kurumların rekabette yer alması ve sürdürülebilirliği için kendi inovasyon kültürünü yaratması gerektiğini paylaşan Baltaş, Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg gibi örneklerle inovatif kültürün kurumları getirebileceği yeri katılımcılara aktardı. Steve Jobs’un bir sözünden yola çıkarak şartların zorlamadığı sürece inovasyonun gerçekleşemeyeceğini belirten Zuhal Baltaş, inovatif kurum stratejilerini oluştururken, kurum felsefesi, politikaları, programları, süreçleri ve uygulamalarında İK’nın sorumluluğuna değindi.

Günümüzde İK’nın odağına bilgi ve teknolojiyi kullanarak nasıl insanı geliştireceğini alması gerektiğine değinen Baltaş, geleneksel yöntemlerle, inovatif yöntemlerin doğru oranda harmanlanması gerektiğine dikkat çekti. İK’nın gerçekleştirmek istediği davranış değişikliğini sosyal öğrenme teorisinden yola çıkarak, bireyin içinde bulunduğu grup davranışı değiştirmek için ortak hareket etmesi durumunda sağlayacağını paylaştı. İnovasyon kültürü oluşturabilmek için diğer bir önemli kavramın girişimcilik yetkinlikleri yüksek olan çalışanların kuruma kazandırılması olduğunu ifade eden Zuhal Baltaş, Baltaş Grubu’nun geliştirdiği Girişimcilik ve İnovasyon Ölçeği GİN’O ile iş gücünün girişimcilik özelliklerinin ölçülebileceğinden bahsetti. Ayrıca Baltaş, İK’nın kendi birimini inovasyon yapabilecek çalışanlar açısından zenginleştirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Son olarak İK’nın yapabileceklerinde sınır olmadığını göstermek amacıyla pazarlama, İK, kurumsal iletişim ve BT bölümlerinin iş birliğine değindi ve HEINEKEN’in işe alım konusunda hazırladığı videoyu katılımcılara aktardı. Zuhal Baltaş, kuruma bilgisi ve coşkusuyla, enerji ve yenilik getirecek kişilerin seçilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Aynı dili konuşmak…

3. Stratejik İK Yönetimi Zirvesi’nin bir başka konuşmacısı ise Garanti Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı (İK, Satın alma ve İdari İşler, Organizasyon, Süreç ve Proje Yönetimi) K. Çağlayan Bakaçhan oldu.

“Aynı dili konuşmak” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Bakaçhan, “İK’nın fonksiyonunu doğru tanımlarsak yöneticileri sürecin içine çekebiliriz” dedikten sonra, vizyon ve değerleri yansıtacak, kurum kültürüne adapte olacak çalışanları işe almanın önemine vurgu yaptı. Sunumunda Y Kuşağının, beklentilerini karşılanmadığı durumunda kurumdan ayrıldığını belirten Bakaçhan, sunumu sırasında Garanti Emeklilik’te hayata geçirilen uygulamalar konusunda da katılımcılarımıza ayrıntılı bilgiler sundu.

“İş” için İK: Coca-Cola İçecek’ten bir uygulama örneği

Zirvede deneyimini paylaşan bir başka isim de Coca-Cola İçecek Türkiye Operasyonları İK Direktörü Elif Sezgin oldu.

Oturumuna öncelikle Coca-Cola İçecek hakkında bilgiler sunarak başlayan Sezgin, yılda 650 kişi işe aldıklarını belirttikten sonra “İşe alım departmanımızı 10’uncu fabrikamız olarak görüyorum. İşe alım en stratejik işimiz…” ifadesini kullandı. Sunumu sırasında yanlış seçimin maliyetine de değinen Sezgin, stratejik İK Yönetimi’nin yansımaları açısından bakıldığında Coca-Cola İçecek’te gerçekleştirilen uygulamaları katılımcılarımızla paylaştı.

İK’nın gelecekteki yönlendirici rolü

3. Stratejik İK Yönetimi Zirvesi’nin konuşmacılarından biri de RNA Değişim Yönetimi Kurucusu Rana Özşeker oldu. Özşeker zirvede “İK’nın gelecekteki yönlendirici rolü: Değişimle artan stratejİK önem” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında “İKY için yeni roller: İnsan Sermayesi Emanetçisi | Bilgi Yönlendiricisi | İlişki Kurucusu | Hızlı Yayılım Uzmanı”, “teknolojiyle gelişen yeni İK Yönetimi refleksleri”, “bireyin kariyer planlaması, sıradışı kariyerler & stratejik İKY bağlantısı” gibi alt başlıklara değinen Özşeker, değişimin bu kadar yoğun olduğu bir dünyada “Nasıl stratejik olabiliriz?” sorusu üzerine odaklandı.

İK yöneticilerinin yeni rollerini ayrıntılarıyla aktaran ve bilgi paylaşımının artık İK’nın asli görevleri arasında yer aldığını belirten Özşeker, çapraz mesleklere de artık şirketlerde yer açmak gerektiğini ifade etti.

Stratejik İK mı? Doğru strateji için İK mı?

P&G Türkiye İK Direktörü Bilgehan Ergenekon Bilen de zirvemizin konuşmacılarından biri oldu. Bilen zirvede “Stratejik İK mı? Doğru strateji için İK mı?” başlıklı bir konuşma yaptı.

P&G’nin 70’ten fazla ülkede operasyonları olduğunu, 170’ten fazla ülkede senede yaklaşık 4.8 milyar tüketiciyle ürünlerini buluşturduğunu dile getiren Bilen, P&G’nin ayrıca “lider fabrikası” olarak da görüldüğünü ifade etti. P&G’de İK departmanının şirketin stratejik planlama sürecinin neresinde ve nasıl yer aldığını katılımcılarımızla paylaşan Bilen, İK olarak yönetimin merkezinde olduklarını, uzmanlık alanlarının ise değişim yönetimi ve çalışan bağlılığı olduğunu dile getirdi.

Vizyonun bugüne ve gerçekliğe ne kadar bağlandığının önemli olduğunu vurgulayan Bilen, "P&G'de her iş kolu için neyin doğru olduğunu çalışanlarımızın bulmasını sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

Stratejik İK Yönetimi’nde yeni bir yaklaşım:
Kanıtlara dayalı İK Yönetimi

Zirvemizin konuşmacılarından biri de Assessment Systems Kurucu & CEO’su Levent Sevinç oldu. Sevinç’in konuşması “Stratejik İK Yönetimi’nde yeni bir yaklaşım: Kanıtlara dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi” başlığını taşıyordu.

Kanıtlara dayalı İnsan Kaynakları yönetimi yaklaşımının, stratejik İnsan Kaynakları yönetimi kapsamında ele alınan yeni yaklaşımlardan biri olduğunu ifade eden Sevinç, yaklaşımın, insan kaynağıyla ilgili kurumun geleceğini etkileyecek nitelikteki kararların sağlam temellere dayandırılarak daha iyi hale getirilmesini ve böylece kurumun iş sonuçları üzerinde gerçek anlamda etkili insan kaynakları uygulamalarının hayata geçirilmesini amaçladığını ifade etti.

Bu amaçla yaklaşımın, insan kaynağıyla ilgili konularda sezgilere göre karar vermek ya da başkalarının uygulamalarını kopyalamak yerine, sorgulayıcı bir bakış açısıyla hareket edip bilimsel verilerden yararlanarak karar vermenin önemini vurguladığını dile getiren Sevinç, oturumunda kanıtlara dayalı insan kaynakları yönetimi yaklaşımının temel ilkelerini aktararak bu yaklaşımın nasıl hayata geçirilebileceği üzerinde durdu ve örnekler sundu.

İK 2013 gündemi neydi, 2014 ne olacak?

PwC Türkiye İK Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Murat Karakaş da “İK 2013 gündemi neydi, 2014 ne olacak?” başlıklı oturumu ile zirvedeki konuşmacılarımızdan biri oldu.

Konuşmasına “Bizim için stratejik İK işe yarayan, ihtiyacı karşılayan, sorunları çözen, hatta öngörendir” diyerek başlayan Karakaş, insan faktörünün şirket için stratejik olması durumunda Stratejik İK’nın önem kazanacağını dile getirdi. Oturumunda 140 katılımcı ile yapılan İK Gündemleri Araştırması'nın sonuçlarını da paylaşan Karakaş, 2013 önceliklerini “işe alım, görüşmeler – eğitim programlarının organizasyonu & operasyonu – kurum hedefleri doğrultusunda İK stratejilerinin belirlenmesi – işgücü planlaması, yetkinlik ve beceri değerlendirmesi, organizasyonel yedekleme konularında program yönetimi - çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması” şeklinde sıraladı.

Araştırmada 2014 öncelikleri ise şöyle belirleniyor: “Performans değerlendirme sonuçlarıyla ilgili geri bildirim / gelişim planlarının oluşturulması – işgücü planlaması, yetkinlik ve beceri değerlendirmesi, organizasyonel yedekleme konularında program yönetimi – ücretlerin gözden geçirilmesi – değişim yönetimi – eğitim programlarının organizasyonu & operasyonu”…

Gelecek, İK için de gelecek

3. Stratejik İK Yönetimi Zirvesi’nde deneyimlerini paylaşan bir başka isim de Akçansa İK Genel Müdür Yardımcısı Hakan Timur oldu.

Konuşmasına Akçansa hakkında bazı bilgiler paylaşarak başlayan Timur, ardından katılımcılarımıza değişen dünya ve mega trendler konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Dünyadaki megatrendler arasında globalleşme ve mobilitenin yer aldığını, dünyada 3,5 milyara yakın çalışabilir nüfus olduğunu, 40 milyon kişinin işsiz olduğunu belirten Timur, "Gelişmiş ekonomilerde yeteneklere ihtiyaç artıyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki eğitimli nüfus mobil durumda olduğunu söylüyor" dedi.

Timur tüm bunların İK Yönetimi’ne ve İK profesyonellerinin rollerine nasıl yansıdığı konusundaki görüşlerini de aktardı.

Şirketteki itici güç – Değiştiren ve dönüştüren İK

General Elektrik Türkiye İK’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Belgin Ertam da zirvede deneyimlerini paylaşan isimlerden biri oldu. Ertam, “Şirketteki itici güç – Değiştiren ve dönüştüren İK” başlıklı konuşmasında “Değişim yaşanırken kendisini ve organizasyonu ne kadar dönüştürebildiği İK için kritik” diyen Ertam, İK'nın şirketin rekabet avantajını nasıl desteklediğinin önemine vurgu yaptı.

"Operasyonel işlerle çok fazla vakit harcıyorsanız stratejiye zamanınız kalmıyor" diyen Ertam, stratejik olmak için "çok şey" değil "doğru şey" yapmak gerektiğini de belirtti. Ertam konuşması sırasında General Elektrik’teki uygulama örneklerinden de paylaşımlarda bulundu.

 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024