Bırakmak istediğiniz Liderlik İzi için…

Uzun yıllar çok kültürlü ortamlarda ve uluslararası pazarlama alanında kazandığı deneyimini, bugün üst düzey yönetici ve gelecek vaat eden yüksek potansiyelli genç yöneticilere koçluk vererek farklı bir boyuta taşıyan Duygu Alptekin ACC, ACPC, farklı ekollerden yola çıkarak ve danışanını “aynı bir hızlı tüketim malı tüketicisi gibi” anlayarak fark yaratıyor.

Alptekin ile hem hizmetlerinin ayrıntılarını, hem de Nisan ayında gerçekleştirecekleri “Organizasyonel / Kişisel Başarı ve Memnuniyet için Liderlik İzi” eğitiminin yaratacağı katkıları konuştuk.

Öncelikle koçluk hizmetinizin ayrıntılarından başlamak isteriz. Ağırlıklı olarak hangi gruplarla çalışıyor, nasıl fark yaratıyorsunuz?

Ağırlıklı olarak çalışma grubum pazarlama ve satış alanında çalışan üst düzey yönetici ve gelecek vaat eden yüksek potansiyelli genç yöneticiler... Uluslararası şirketlerde ve çok kültürlü ortamlarda tecrübe edinmiş biri olarak, tek bir doğru ve sistem üzerinden değil şirket ve yöneticinin aynı bir hızlı tüketim malı tüketicisi gibi neye ihtiyaç duyduğunu, nasıl bir stratejik plan oluşturmak istediğini anlamakla başlıyorum.

Adler’in “insan olma prensipleri”, Seligman’ın “pozitif psikoloji” anlayışı, Richard Bandler’ın “NLP yaklaşımı” ve Ko-aktif liderlik gibi farklı ekollerden yola çıkarak, kişiye özel çözümler haline getirebilmenin, önemli bir yönetim ve liderlik becerisi gerektirdiğine inanıyorum. Çalıştığım kişilerle benzer durum ve süreçler yaşamış bir yönetici olarak, kişilerle ve kurumlarla aynı dili konuşmam çok daha kolay oluyor benim için. Öte yandan pazarlama iletişimi geçmişinin getirdiği bütünsel bakış, yaratıcılık, stratejik bakış açısı ve liderlik, Profesyonel Liderlik koçluğunda da çok önemli bir yarar sağlıyor.

Yöneticilik ve liderlik kapsamında ortamı anlayabilmek, vizyon ve hedefleri belirleyebilmek, aktif dinlemek ve cesur soruları sormak ne kadar önemli ise Profesyonel Koçlukta da işin temellerini oluşturuyor. Uluslararası bir kariyer sonrası bilgi birikim ve tecrübemi sürekli gelişim ve değişim üzerine odakladığım için koçluğun kalbi olan İngiltere
ve Amerika Birleşik Devletlerinde araştırma ve gelişim programlarına devam ediyor, literatürü takip ediyor, mentorlarım sayesinde en son bilgi ve tekniklere ulaşma imkanı buluyorum.

Liderlik koçluğu yaparken, geçmiş yöneticilik deneyimlerinizden de yola çıkarak, özellikle potansiyel gruplara ilişkin neler gözlemliyorsunuz?

Liderlik koçluğunda birkaç kavram öne çıkıyor; kendini tanımak ve dinlemek, çevre ve paydaşlarla iletişim, liderlik edilen konu ile ilgili inanç geliştirmek ve harekete geçmek… Çoğu zaman karşılaştığımız problem, bizi engelleyen ya da ileri götürebilecek inanış ya da varsayımların farkında olmamamız, olsa bile yaratıcı çözüm alternatifleri geliştiremememiz ya da bu alternatiflerden birinin sorumluluğunu alarak harekete geçmememiz oluyor.

Öncelikle kişinin kendisini tanıyabilmesi, liderlik stilinin farkında olması, “ne çalışıyor ne çalışmıyor, hangi kaynaklarım var ve nasıl bir destek sistemine ihtiyacım var?” sorularını sorabilmesi, liderlik açısından çok önemli bir adım.

Kendimizi sunduğumuz bir ürün olarak görürsek, “Biz bu ürünü tüketiciye; yani çalışanlarımıza, şirketimize, iş ortaklarımıza nasıl anlatacağız?” diğer önemli bir soru… Burada iletişimin çok özel bir yeri var bence. Açık, gerçek ve dürüst bir iletişim ile netlik, karşılıklı kendini eşit ortaya koyabilmek, önyargı ve varsayımlardan bağımsız olabilmek, sonuçları objektif değerlendirebilmek, geri bildirim- takdir- kutlama mekanizmalarının çalışabilmesi lider için son derece etkin iletişim araçları. Bu bağlamda, liderin kendisini ve çevresini sistemin alt parçası olarak değil, sistemin çalışmasına direk katkıda bulunan varlıklar olarak görüp sorumluluğu alması gerekiyor. Yarattığımız etkiyi görmek, oluşmasına sebebiyet verdiğimiz durumu sahiplenmek ve eğer değiştirmek istiyorsak da harekete geçme özgüvenini göstermek liderlik için en önemli unsurlardan bence.

Yöneticiler için Liderlik eğitim programlarınız da var. Bu eğitimler katılımcılarınıza neler katıyor?

2 – 3 - 4 Nisan 2012 tarihlerinde Polonyalı İletişim Doktoru, koç ve eğitmen Dorota Szkody Ciolek (CCPC, ACC) ile beraber yöneticiler için “Organizasyonel / Kişisel Başarı ve Memnuniyet için Liderlik İzi / Leadership Footprint©” adlı eğitimimizi İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Bu, yöneticilere liderlik stilleri ve güçlü yanlarına sahip çıkacakları kişisel keşif ve güven konusunda yöntemler sunan, iletişim becerilerini daha geniş bir yelpaze ile ifade etmelerini sağlayan, çevrelerini ve ihtiyaçları anlayarak daha pro-aktif olmaları ve bırakmak istedikleri iz için stratejiler oluşturmalarına yardımcı olan bir eğitim…

Kurumlara açık ve kapalı olarak gerçekleşen liderlik eğitim programlarım ile katılımcılarda 3 ana soruya cevap bulmalarına yardımcı oluyorum. İçeriği ise şöyle özetleyebilirim.

1) Ben lider olarak kimim, kendimle olan ilişkim nasıl, nasıl yönetiyorum, etkim ne? Liderlik stili, pozitif psikoloji bazlı güçlü erdemler testi, değer ve kişisel imza, kendine güven ve sorumluluk almak.

2) Ben başkaları ile olan ilişkimde nasıl bir liderim, nasıl yönetiyorum, etkim ne? Duygusal zeka, şiddetsiz iletişim ve uzlaşma teknikleri öğrenmek ve uygulamak.

3) Ben içinde bulunduğum departman, organizasyon, şirket içerisinde gelişim ve değişimi nasıl yönetiyorum, etkim ne? Sezgisel anlayış, ortamı okuyabilme ve liderlik vizyonu oluşturma, liderlik izini tasarlama,

Bu program deneyimsel ve hareketsel öğrenme (action learning lab) metodunu benimsiyor. Öğrenme klasik anlamda, tek taraflı ya da teorik olmaktan farklı olarak, eğitim içinde gerçekleşen egzersiz ve deneyimlerle, kişisel farkındalık, farklı bakış açılarıyla seçenekler yaratma, aksiyon planlama çerçevesinde içselleştirmeyi kolaylaştıran metodlar içeriyor. Katılımcılar kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendi çıktılarını oluşturup, kişisel liderlik vizyonlarını tasarlıyorlar.

Program detayları için:

 

DUYGU ALPTEKİN COAHING & CONSULTING & TRAINING SERVICES
coaching@duygualptekin.com / www.duygualptekin.com
Ofis / Faks: 0212 - 3511925 GSM: 0533-2761281

DEVLERDE YÖNETİCİLİK YAPTI, TÜRKİYE’NİN İLK ULUSLAR ARASI  ÇİFT SERTİFİKALI KOÇLARINDAN BİRİ OLDU…

Robert Kolej ve ardından Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Duygu Alptekin, ACC, ACPC, 1996’da Unilever Orta Asya bölümünde çalışma hayatına başladı. Sadece 1 yıl sonra Coca - Cola Kafkaslar ve Orta Asya Cumhuriyetleri’ne Marka Yöneticisi olarak transfer oldu; on ülkede çeşitli içecek kategorilerinde hem yerel iş ortakları hem de uluslararası iş ortakları ile birçok pazarlama ve iletişim projesine liderlik yaptı.

2000 sonunda ise Coca - Cola Türkiye Bölgesi için çalışmaya başladı ve o yıllarda büyüme sancıları çeken meyve aromalı gazlı içecekler kategorisinin pazarlama müdürlüğü görevini üstlendi.

2005’de Doğu Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu Bölgesinde Bölge Başkanı’na bağlı Proje Müdürlüğü görevini yürüttü. 2006’da Pakistan ve Afganistan’ın da bulunduğu Güneydoğu Asya bölgesi pazarlama direktörlüğü ve 50’den fazla ülkenin bağlı olduğu Avrasya Grubunda gazlı içeceklerden ve şirket pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi ve eğitimlerinden sorumlu Stratejik Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüttü: En son Türkiye’nin Pazarlama Direktörlüğü görevindeydi.

2009 yılında insana odaklı, yaratıcı ve liderlik alanındaki çalışmalarımı direk kişisel gelişim üzerinde odaklayabilmek amacıyla Duygu Alptekin Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Şirketi’ni kurdu. Bu süreç içinde Türkiye ve Kanada’da Profesyonel Koçluk eğitim ve sertifikasyon programını, İngiltere, İspanya ve Amerika’da bireysel, grup ve takım koçluğu üzerine birçok eğitim-sertifikasyon programını da tamamlayarak Türkiye’nin ilk hem Kanada Adler Koçluk Programı hem de Uluslararası Profesyonel Koçluk Federasyonu sertifikalarını alan koçlarından biri oldu.

 Bu bir advertorial'dır.
 

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024